Pact voor de Ouderenzorg bundelt krachten van 35 partijen

 
Pact voor de Ouderenzorg bundelt krachten van 35 partijen
35 partijen, waaronder de LHV, tekenden op 8 maart met minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) een pact voor de ouderenzorg. Met het pact bundelen deze partijen de krachten om goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren, om eenzaamheid bij ouderen te signaleren en doorbreken en om de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren.

Nederland heeft een enorm grote opgave voor de boeg op het gebied van ouderenzorg. Nu al zijn er 1,3 miljoen 75-plussers, maar in 2030 zijn dat er 2,1 miljoen. Dat betekent veel voor de manier waarop we de zorg inrichten. Met het Pact voor de Ouderenzorg zegt minister De Jonge de partijen te willen verenigen die voor en met ouderen werken.

In dit samenwerkingsverband gaan zorgaanbieders, verzekeraars, gemeenten en bedrijven gezamenlijk aan de slag om de zorg voor ouderen te verbeteren door:

  • de trend van stijgende eenzaamheid onder ouderen te keren;
  • te zorgen dat ouderen langer thuis willen en kunnen blijven wonen, met de juiste zorg en ondersteuning;
  • de verpleeghuiszorg te verbeteren zo dat ouderen er de juiste zorg krijgen en de aandacht die zij verdienen, zoveel mogelijk vergelijkbaar met thuis.

Randvoorwaarden

De betrokken partijen onderstrepen met het sluiten van dit landelijk pact de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van leven van ouderen en verbinden zich aan het meedenken en meedoen met concrete plannen en acties.

Voor de LHV is ook belangrijk dat dit onder de juiste randvoorwaarden gebeurt. LHV-bestuurslid Garmt Postma: "Er zijn al vele regionale projecten op het gebied van huisartsenzorg voor ouderen. Wij hopen dat dit Pact voor de Ouderenzorg het mogelijk maakt om van al deze experimenten en pilots tot structurele investeringen in de huisartsenzorg voor ouderen te komen."