'Patiëntinformatie verstrekken aan derden' en 'zorgcontracten afsluiten' grootste administratieve last huisarts

 
Huisartsen ervaren het verstrekken van patiëntinformatie aan derden en het afsluiten van contracten voor het leveren van zorg als grootste administratieve last. Dat blijkt uit een LHV-enquête naar de ervaren administratieve lastendruk onder 1.600 huisartsen. Omdat huisartsen veel tijd kwijt zijn aan administratieve handelingen, wil de LHV aan de hand van dit onderzoek kijken of en waar de administratieve lastendruk verlaagd kan worden. "Bureaucratie gaat ten koste van de zorg die de huisarts biedt. De LHV wil de administratieve belasting terugdringen tot wat echt noodzakelijk is", stelt Bram Stegeman, bestuurslid van de LHV.

Administratieve lasten
In de enquête naar de ervaren administratieve lasten wordt onderscheid gemaakt tussen de lasten die onderdeel zijn van het huisartsenvak en de lasten die samenhangen met het ondernemerschap.

Als zorgverlener

 • Het verstrekken van informatie aan derden wordt als de grootste last beschouwd voor de huisarts als zorgverlener (75%):
  • het gaat daarbij onder andere om informatie voor het CIZ;
  • briefjes voor medische noodzaak;
  • machtigingen en verklaringen voor verbandhulpmiddelen.
 • Daarnaast worden de werkzaamheden rondom de NHG-praktijkaccreditering (74%) als last ervaren. Net als het kennisnemen en uitvoeren van wet- en regelgeving (73%).

Als ondernemer

 • Van de handelingen van de huisartsenpraktijk als ondernemer wordt vooral de zorgcontractering als last beschouwd (80%).
 • Gevolgd door werkgeversverplichtingen als het nakomen van cao- en pensioenverplichtingen of het omgaan met ziekteverzuim (56%).
 • en het doen van de financiële administratie (59%).

Realisme
Opmerkelijk is dat veel huisartsen de administratieve handeling die ze als last ervaren wél zien als onderdeel van hun vak. Dat geldt bijvoorbeeld voor accreditering, maar zeker daar waar het gaat om activiteiten die raken aan de patiëntenzorg.

"De enquête laat zien dat huisartsen een bijzonder groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Want hoewel ze sommige administratieve handelingen als 'belasting' ervaren, zien ze deze toch als hun verantwoordelijkheid", aldus Stegeman. "We moeten zoeken naar mogelijkheden die noodzakelijke verslaglegging en verantwoording, sneller en handiger in kunnen richten. Wanneer geen sprake is van strikte noodzaak vanuit medisch- of kwaliteitsoogpunt, moet administratieve belasting achterwege blijven."

Verbetering
Gezien de weerbarstigheid van het verkleinen van de administratieve lastendruk, onderzoekt de LHV momenteel op welke fronten er ruimte is voor verbetering. Daarnaast is de LHV permanent in gesprek met onder meer ZN en het ministerie over het onderwerp administratieve lasten.