Voorkom dat u minder pensioen opbouwt bij arbeidsongeschiktheid

 
Voorkom dat u minder pensioen opbouwt bij arbeidsongeschiktheid
Stel dat u als huisarts arbeidsongeschikt bent of dat in de toekomst wordt. Dan bestaat de kans dat u minder pensioen opbouwt. Dit komt door een recente wijziging in het fiscaal kader. In dit bericht legt Stichting Pensioenfonds Huisartsen (SPH) uit hoe het zit en wat u kunt doen.

Hoe zit het

Arbeidsongeschiktheid betekent meestal dat u minder of geen inkomsten meer uit uw praktijk haalt. Dat kan grote financiële gevolgen hebben. Daarom kent de pensioenregeling van SPH premieovername bij arbeidsongeschiktheid. Dit houdt in dat het fonds de pensioenpremie geheel of gedeeltelijk van u overneemt, wanneer u uw beroep niet meer (geheel) kunt uitoefenen. Daardoor gaat uw pensioenopbouw gewoon door.

Fiscaal kader gewijzigd

Sinds kort is het fiscale kader dat van toepassing is op pensioenregelingen aangepast. De eerste 3 jaar dat SPH de premiebetaling van u overneemt zijn er geen wijzigingen. Maar vanaf het 4e jaar geldt als aanvullende eis dat u een arbeidsongeschiktheidsuitkering (AOV-uitkering) heeft van minimaal het minimumloon om voor premieovername in aanmerking te komen.

Waarom is dat een probleem?

Veel AOV-verzekeringen lopen van oudsher af op een vooraf vastgestelde leeftijd, meestal tussen de 60 en 65 jaar. De reguliere pensioendatum van de SPH-pensioenregeling is op dit moment 67 jaar. Dit betekent dat de situatie kan ontstaan dat uw AOV-verzekering al is afgelopen, terwijl u deze wel nodig heeft voor premieovername.

Een voorbeeld. Als u meer dan 3 jaar voor uw pensioendatum (dus vóór uw 64e) arbeidsongeschikt wordt, stopt de premieovername op het moment dat uw AOV stopt met uitkeren. Het is dan niet mogelijk om een volledig pensioen op te bouwen. Heeft u een AOV-verzekering die afloopt voordat u 67 jaar bent? Dan kunt u bovenstaande voorkomen door een AOV-verzekering af te sluiten, die doorloopt tot de pensioendatum. Als uw AOV is afgelopen, maar u bent de 64 reeds gepasseerd, dan kunt u nog maximaal 3 jaar premieovername krijgen als u arbeidsongeschikt wordt.

Heeft u geen AOV-verzekering?

Als u geen AOV-verzekering heeft en u wordt arbeidsongeschikt, dan heeft u de eerste 3 jaar recht op premieovername. Na deze 3 jaar voldoet u niet meer aan de fiscale eis van een inkomensvervangende uitkering en stopt de premieovername. U bouwt dan geen pensioen meer op bij SPH. Om dit risico te voorkomen, kunt u overwegen om toch nu al een AOV-verzekering af te sluiten. Als lid van de LHV krijgt u korting op een aantal arbeidsongeschiktheidverzekeringen.

Vóór 1 januari 2015 al recht op premieovername?

Er verandert voor u niets als voor u het recht op premieovername al voor 1 januari 2015 bestond.

Wat moet u doen?

Twijfelt u of u uw pensioen goed geregeld heeft in geval van arbeidsongeschiktheid? Neem dan contact op met de medewerkers van SPH Pensioenbeheer via telefoonnummer 030 27 79 640 of via advies@huisartsenpensioen.nl.