Persbericht LHV: Minister blokkeert vooruitgang kwaliteit huisartsenzorg

 
De investering in extra gekwalificeerd personeel in de huisartspraktijk gaat voorlopig niet door. Dit heeft de Ledenraad van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) op 28 juni 2011 besloten. Die kwalitatieve uitbreiding is nodig om ook in de toekomst aan de stijgende zorgvraag te kunnen voldoen. De bezuiniging van minister Schippers van 132 miljoen euro op de huisartsenzorg maakt dit echter onmogelijk, aldus de LHV in een vanmiddag verzonden persbericht.

''Wij betreuren het dat we deze beslissing hebben moeten nemen, maar kunnen op dit moment niet anders'', zegt LHV-voorzitter Steven van Eijck. ''Juist nu is investeren in extra gekwalificeerd personeel noodzakelijk, willen we straks aan de toenemende en steeds complexere vraag naar zorg kunnen voldoen. Maar zonder financiering kunnen wij dat gewoonweg niet realiseren.''

Onbegrijpelijk en onwenselijk
Dit raakt de patiënt direct. Van Eijck: ''Het kabinet heeft in het regeerakkoord vol ingezet op zorg in de buurt. Maar het effect van de bezuiniging is dat zorg juist de buurt uit wordt gedrukt. Voor patiënten betekent dit dat ze weer vaker naar het ziekenhuis zullen moeten. Vooral ouderen en chronische zieken gaan hier last van krijgen. Wij vinden dat zowel onbegrijpelijk als onwenselijk.''

Open brief
Eerder deze week verstuurde de LHV al een open brief aan minister Schippers waarin zij er op wees dat de voorgenomen bezuiniging op de huisartsenzorg slechts averechts uitpakt op de hoeveelheid en de soort zorg die de huisarts biedt, op de kosten in de tweede lijn, op het budget van de minister zelf en uiteindelijk op de verzekeringspremie van de patiënt.