Personeelsuitval in huisartsenpraktijk baart zorgen: sneltesten noodzakelijk

 
Personeelsuitval in huisartsenpraktijk baart zorgen: sneltesten noodzakelijk
In bijna 60% van de huisartsenpraktijken vielen in de afgelopen week huisartsen en praktijkmedewerkers uit door ziekte en/of quarantaine. Gemiddeld ging het daarbij om 17% van het personeel. In veruit de meeste gevallen konden collega’s de uitval vooralsnog opvangen. Ruim 20% van de praktijken bood noodgedwongen minder patiëntenzorg. Dit blijkt uit een peiling van de LHV onder huisartsen. De LHV pleit voor de inzet van sneltesten. Anders heeft dit onvermijdelijk gevolgen voor de continuïteit van huisartsenzorg.

Als LHV horen we van steeds meer huisartsen dat ze overwegen om sneltesten te gaan gebruiken om zichzelf en personeel snel te kunnen testen. Daarover is echter nog steeds veel onduidelijk. De LHV wil een structurele oplossing. LHV-bestuurslid en huisarts Carin Littooij: ‘We zijn al weken in gesprek met het ministerie van VWS, RIVM en GGDGHOR over sneltesten. Gevalideerde testen moeten nu snel ter beschikking komen. Zodat huisartsen en hun medewerkers in de eigen praktijk getest kunnen worden en er direct duidelijkheid is over hun inzetbaarheid. We hebben elke zorgprofessional hard nodig om te voorkomen dat patiënten lang moeten wachten tot ze zorg krijgen’.

In andere zorgsectoren spelen vergelijkbare problemen. Het is dus belangrijk dat voor al het zorgpersoneel sneltesten spoedig ter beschikking komen. VWS heeft grote voorraden ingekocht.

Uitkomsten peiling

2400 huisartsen vulden de LHV-vragenlijst in. Van hen is 75% praktijkhoudend huisarts, HID of Hidha en daarmee verbonden aan één vaste praktijk, 25% werkt als waarnemend huisarts, soms in meerdere praktijken en in de avond-, nacht- en weekenduren.

  • Bij de huisartsen met een vaste werkplek meldde 58% dat er in de afgelopen week huisartsen en/of medewerkers in hun praktijk uitvielen. Dat kan zowel komen door ziekte of doordat ze in quarantaine moesten, vanwege contact met een besmet persoon of in afwachting van een testuitslag. Gemiddelde was de personeelsuitval 17%. In 4% van de praktijken gaat het om 50% of meer uitval.
  • 67% van de huisartsen heeft de personeelsuitval in de eigen praktijk kunnen oplossen door bijvoorbeeld over te werken en roosters te wijzigen, al dan niet in combinatie met  andere  oplossingen zoals de inzet van invalkrachten en hulp vanuit nabijgelegen huisartsenpraktijken (de hagro). Ook thuiswerken (bijvoorbeeld administratief werk of telefonische consulten) wordt door 13% genoemd als oplossing. 22% heeft minder (uren) patiëntenzorg kunnen bieden.
  • Van de waarnemend huisartsen is 12% in de afgelopen week uitgevallen en/of heeft aangenomen werk moeten annuleren omdat zij ziek waren en/of in quarantaine moesten blijven. In 40% van de gevallen heeft de praktijk(houder) vervanging kunnen regelen, in andere gevallen (28%) heeft de waarnemend huisarts zelf (deels) vervanging georganiseerd. 8% heeft (deels) thuis gewerkt.

De LHV peilt vanaf nu elke twee weken onder een panel van huisartsen hoe de actuele situatie in de huisartsenpraktijk is.