Pleidooi voor langere consulten en extra opleidingsplekken

 
Pleidooi voor langere consulten en extra opleidingsplekken
Een van de lessen uit de eerste golf van de coronacrisis is dat de meeste huisartsen werken met een langer consult voor de patiënten die naar de huisartsenpraktijk moeten komen. Meer tijd voor een patiënt moet, ook na de coronacrisis, de standaard worden in iedere huisartsenpraktijk en daar moet de bekostiging op worden aangepast. Ook moeten er veel meer opleidingsplekken voor huisartsen beschikbaar komen, om in de vraag naar huisartsenzorg te kunnen voorzien. Voor deze punten heeft de LHV samen met InEen en NHG aandacht gevraagd bij de Tweede Kamer.

Update 2 november 2020: het begrotingsdebat is uitgesteld i.v.m. het coronadebat.

In de week van 3 november bespreekt de Tweede Kamer de begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met de bewindspersonen van VWS. Vanzelfsprekend is er in de begroting VWS 2021 veel aandacht voor de aanpak van de coronacrisis. Het ministerie van VWS wil op basis daarvan het goede in de zorg behouden, het noodzakelijke verbeteren en het werkplezier van zorgprofessionals vergroten. Daar werken de LHV, InEen en NHG graag aan mee. Een van de goede dingen die behouden moet worden, en waar de huisartsen voor de coronacrisis ook al behoefte aan hadden, is de langere fysieke consulttijd.

Duur van fysieke consulten 

LHV-voorzitter Ella Kalsbeek: “Uit onderzoek onder de leden van de LHV, waar 1600 huisartsen aan hebben deelgenomen, blijkt dat 81 procent van de huisartsen de duur van het fysieke consult in de afgelopen tijd heeft verlengd van 10 naar 20 minuten. En 57 procent verwacht dit te blijven doen. Huisartsen doen noodgedwongen veel meer telefonische consulten. Het overgrote deel plant daarnaast langere fysieke consulten, omdat de patiënten die wel naar de praktijk komen gemiddeld meer tijd nodig hebben.

Meer tijd voor een patiënt is nodig omdat zorgvragen vaak complex zijn. De positieve effecten daarvan kenden we al vanuit pilots: minder doorverwijzingen naar het ziekenhuis, minder medicatievoorschriften en meer tevreden patiënten. Dat moet de standaard worden in iedere huisartsenpraktijk en dat moet ook structureel financieel mogelijk worden gemaakt.”

Extra opleidingsplekken voor huisartsen

Kalsbeek: “Wij missen in de begroting de toezegging die het ministerie van VWS heeft gedaan aan de LHV over het aanpakken van de huisartsentekorten. Het is daarvoor hard nodig dat er meer huisartsen worden opgeleid de komende jaren. Om zeker te stellen dat iedere Nederlander nu en in de toekomst nog kan rekenen op kwalitatief goede, persoonsgerichte huisartsenzorg.”

In april 2020 heeft het Capaciteitsorgaan geadviseerd om het aantal opleidingsplekken voor de huisartsenopleiding flink te verhogen: voor de periode 2021-2024 minimaal 863 en maximaal 978 opleidingsplekken (met de voorkeur voor een jaarlijkse instroom van 921). Kalsbeek: "De minister schrijft aan de Tweede Kamer dat voor 2021 het aantal opleidingsplekken voor huisartsen 800 bedraagt, ‘slechts’ 50 extra opleidingsplekken vergeleken met dit jaar. Dat is dus minder dan het Capaciteitsorgaan als ondergrens heeft geadviseerd en volstrekt te weinig om het huisartsentekort tegen te gaan!”

In aanloop naar het begrotingsdebat hebben LHV, InEen en het NHG een gezamenlijke brief naar de Tweede Kamer gestuurd.