Pneumokokkenvaccinatie: wat u alvast moet weten

 
Pneumokokkenvaccinatie: wat u alvast moet weten
In oktober start het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen door huisartsen. Een werkgroep van de SNPG, het NHG, het RIVM en de LHV werkt hard aan de voorbereiding van het programma zoals HIS aanpassingen, voorlichting en vergoedingen voor extra kosten. In deze update geven we een overzicht van de belangrijke data, leest u wanneer u nadere informatie krijgt en wat er de afgelopen periode is uitgewerkt.

De Ledenraad van de LHV heeft in juni 2019 besloten om gehoor te geven aan het verzoek van het ministerie van VWS om als huisartsen de pneumokokkenvaccinaties te geven aan mensen boven de 60 jaar en andere geïndiceerden. Daarbij zijn tal van voorwaarden gesteld om deze extra taak te kunnen uitvoeren.

Het gaat daarbij om zaken als het tarief (21,- euro per vaccinatie), tijdige aanpassingen van het HIS, gekoppeld aan de organisatie van het NPG en de kwaliteit en kwantiteit van de koelkastcapaciteit bij de huisarts. Die voorwaarden zijn nu verder uitgewerkt.

1 mei 2020 aanpassingen gereed

Een belangrijke datum voor u als huisarts is 1 mei 2020. Dan zijn de aanpassingen in het HIS, een praktijkhandleidingen een e-learning via nhg.org en een e-learning via snpg.nl voor alle uitvoerders beschikbaar.

Extra geld voor medische koelcapaciteit

De koelkastcapaciteit bij de huisarts lijkt een minder groot probleem te zijn dan eerst werd aangenomen. Voor huisartspraktijken waar de opslag van de vaccins wel een probleem is, biedt overleg met eventuele andere huisartsen of een apotheker in het pand over de opslag mogelijk een oplossing. Praktische oplossingsrichtingen worden verder belicht via de SNPG nieuwsbrief.

Voor huisartsen die kosten moeten maken is er een noodpot beschikbaar vanuit VWS. VWS stelt tot maximaal 300 euro boven op het tarief beschikbaar voor huisartsen als tegemoetkoming in de aanschaf of het huren van medische koelcapaciteit. Huisartsen moeten deze kosten kunnen aantonen met een factuur.

Tevreden over ontwikkelingen

De LHV is tevreden over de ontwikkelingen. Wij zien dat er goede wil is om de pneumokokkenvaccinatie zo goed mogelijk voor te bereiden en daar waar mogelijk de huisartsen te ontlasten en tegemoet te komen.

Wij monitoren de ontwikkelingen nauwgezet voor u. Afgesproken is dat de SNPG vanaf maart 2020 start met een nieuwsbrief over de stappen, die we u de komende maanden adviseren te maken. Het NHG en het RIVM volgen naar verwachting in mei/juni 2020 met aanvullende informatie.

Belangrijke data

  • Maart 2020: start informatie via SNPG nieuwsbrief
  • 1 mei 2020: beschikbaar zijn aanpassingen HIS, Website SNPG, Praktijkhandleiding NHG, E-learning en PIN
  • 1 juni 2020: start bestellen vaccin met behulp van de SNPG bestelapplicatie
  • 1 juni 2020: start bestellen vaccin
  • Juni – oktober 2020: patiëntenvoorlichting en beschikbaar komen informatiemateriaal
  • September – oktober 2020: versturen uitnodigingen naar patiënten
  • 1 oktober 2020: start vaccinatiecampagne