POH-GGZ register niet verplicht per 1 juni 2021

 
 POH-GGZ register niet verplicht per 1 juni 2021
Huisartsenpartijen, LHV, NHG, InEen en Psyhag (kaderhuisartsen ggz) constateren dat het helaas nog niet lukt om een onafhankelijk POH-GGZ register te lanceren. De bedoeling was dat het register van start zou gaan op 1 juni 2021. Helaas stokt het proces: er is onduidelijkheid over het beheer van het register, waardoor de onafhankelijkheid nog niet is gegarandeerd.

Wat ons betreft kan er geen sprake zijn van een verplichte inschrijving in een register per 1 juni 2021, zolang er geen onafhankelijk register met een passende beheerstructuur bestaat. Het nieuwe register moet onafhankelijk zijn en gebaseerd op het functie- en competentieprofiel POH-GGZ. Ook vinden we een goede overgangsregeling van het grootste belang.

Uiteraard willen we als huisartsenorganisaties graag dat de kwaliteit van de POH-GGZ goed wordt geborgd en een onafhankelijk register kan daarbij ondersteunend zijn. We vinden het belangrijk dat ook zorgverzekeraars bij de financiering van de POH-GGZ uitgaan van door alle partijen gedragen kwaliteitscriteria. We zijn daarom in gesprek met Zorgverzekeraars Nederland om te kijken op basis van welke criteria de kwaliteit van de POH-GGZ geborgd kan worden tot er een nieuw register is.

Lees ook:

Nieuw functieprofiel en kwaliteitsregister voor POH-GGZ