POH-GGZ in uw praktijk? Wat zijn de kosten en wat levert het op?

 
POH-GGZ in uw praktijk? Wat zijn de kosten en wat levert het op?
Weten hoe u in 2019 op een financieel gezonde manier met een POH-GGZ kunt werken? U berekent het met het Rekenmodel POH-GGZ. In dit bericht vindt u het rekenmodel en leest u wat er in het model vernieuwd is.

 download rekenmodel

Het rekenmodel maakt de kosten, inkomsten en resultaten van een POH-GGZ inzichtelijk. Daarnaast berekent u wat de declarabele productie van de POH-GGZ moet zijn om deze kostendekkend in te kunnen schakelen.

Aanpassingen

Het model is onder meer aangepast aan de nieuwe consultsystematiek die per 1 januari 2019 is ingevoerd. Verder zijn de tarieven voor 2019 verwerkt in het model en zijn wat kleine verbeteringen doorgevoerd. Ook is de bijbehorende handleiding geactualiseerd.

Kosten die u als werkgever maakt

Een aantal praktijken kiest ervoor om het geld dat wordt gedeclareerd voor de POH-GGZ één-op-één in te zetten voor het salaris van de POH. Dat kan, maar in de bekostiging van de POH-GGZ is ook rekening gehouden met huisvestingskosten en de tijd die u als werkgever jaarlijks nodig hebt voor administratie en begeleiding van uw collega. Houd daar rekening mee.

Loondienst of detachering

Verder kan het model voor loondienst of voor detachering worden ingevuld. Door beide varianten in te vullen, is af te lezen welke variant in financiële zin aantrekkelijker is. Bij detachering kan worden berekend welk uurtarief betaalbaar is, gegeven bepaalde kosten en inkomsten. Andersom kunt u ook berekenen hoeveel declarabele productie de POH-GGZ moet leveren om een bepaald uurtarief te kunnen dekken.

Keuzehulp POH-jeugd

De zorg voor de jeugd is sterk in beweging. Gemeenten spelen de hoofdrol in het organiseren en financieren van jeugdhulp. Zij zoeken daarin ook steeds vaker de huisartsen op als belangrijke partner. Heeft u zelf al ideeën over wat u wel (en niet) wilt doen om de zorg voor de kinderen en jongeren in uw praktijk vorm te geven? De keuzehulp van de LHV kan u helpen deze afweging te maken.