Praktijkgegevens voortaan centraal in te voeren

 
Praktijkgegevens voortaan centraal in te voeren
Zorgverzekeraars vragen u ieder jaar om basisinformatie aan te leveren over uw praktijk. Om de administratie voor u te beperken hebben de LHV en de zorgverzekeraars afgesproken dat zorgverzekeraars deze gegevens vanaf nu een keer per jaar centraal opvragen, via één digitale plek: het VECOZO-portaal. U hoeft vanaf nu dus nog maar één lijst in te vullen.

Het afgelopen jaar zijn er door huisartsen en zorgverzekeraars grote stappen gezet in het verlichten van de administratieve lasten van huisartsen. In het kader van Het Roer Moet Om zijn formulieren afgeschaft en procedures aangepast. Zo kunt u meer tijd besteden aan uw patiënten. De LHV en zorgverzekeraars hebben in navolging hiervan besloten dat het opvragen van praktijkinformatie vanaf nu centraal via het VECOZO-portaal verloopt. Het gaat daarbij onder andere om adresgegevens, informatie over de bereikbaarheid van uw praktijk en kwalificaties van het personeel.

Eenmaal invullen en controleren

Deze centrale uitvraag scheelt u tijd omdat u de gegevens maar één keer hoeft in te vullen en te controleren. Vervolgens wordt de informatie automatisch gedeeld met alle zorgverzekeraars. In volgende jaren hoeft u de gegevens alleen bij te werken, ook bij meerjarige contracten. Verandert er iets door het jaar heen, dan kunt u uw gegevens zelf aanpassen portaal. Doordat de gegevens op één centrale plek zijn vastgelegd, maken alle zorgverzekeraars gebruik van dezelfde actuele informatie.

Gegevensuitvraag

Vektis coördineert de gegevensuitvraag. U ontvangt in juni of juli 2016 een uitnodiging van Vektis om uw gegevens aan te vullen. Op basis van bronnen als het AGB-register en de Kamer van Koophandel is ongeveer de helft van uw gegevens al ingevuld. Om de contractering met zorgverzekeraars op tijd af te kunnen ronden is het van belang dat u de informatie voor 31 augustus 2016 controleert en aanvult. Dit duurt ongeveer twintig minuten.

Heeft u vragen over het aanleveren van uw praktijkinformatie, dan kunt u terecht bij Vektis via 0900 242 26 33 of info@agbcode.nl. U kunt ook de veelgestelde vragen op agbcode.nl bekijken.