Premie ziekteverzuimverzekering Nedasco wordt aangepast

 
Premie ziekteverzuimverzekering Nedasco wordt aangepast
Maakt u gebruik van de ziekteverzuimverzekering van Nedasco? Dan ontvangt u binnenkort een brief van Nedasco met daarin de voor u geldende premie per 1 januari 2021. In dit bericht leest u waarom de premie wordt aangepast.

Voor LHV-leden met een ziekteverzuimverzekering bij Nedasco, geldt dat de premie per 1 januari 2021 wordt aangepast. Het gaat om het zogenaamde ‘Gezond in Praktijk Pakket’. Deze wijziging van de premie is helaas noodzakelijk, vanwege:

  • Een toenemende vergrijzing van de personeelsbestanden binnen de verzekeringsportefeuille;
  • Een toegenomen ziekteverzuim -en daarmee ook de uitkeringen op de ziekteverzuimpolissen- en de verwachting dat dit ook volgend jaar doorzet;
  • Het coronavirus. Het virus heeft een negatief effect op het ziekteverzuim en daarmee ook op de schadelast.

Brief met premie

Binnenkort ontvangt u van Nedasco een brief met daarin de voor u geldende premie per 1 januari 2021.

  • Voor het overgrote deel van de verzekerden bedraagt het percentage van de verhoging 2,5 procent. Wanneer bijvoorbeeld de huidige premie 5 procent bedraagt, zal deze voor 2021 uitkomen op 5,125 procent.
  • Een klein deel van de verzekerden zal echter individueel worden geconfronteerd met een grotere premiestijging. Dit is het gevolg van bovengemiddeld ziekteverzuim dat bij deze huisartsenpraktijken aan de orde is.

Ontwikkeling ziekteverzuim

De ontwikkeling van het ziekteverzuim in de huisartsenzorg vraagt niet alleen om een aanpassing van de premie, maar ook om initiatieven om er voor te zorgen dat binnen de verzekeringsportefeuille het ziekteverzuim in de toekomst niet verder stijgt en hopelijk daalt.

Nedasco heeft daartoe -in samenwerking met de Arbodienst Richting en reïntegratiebedrijf Be Suitable en VvAA- onderstaande initiatieven genomen:

  • Uitbreiding van de verzuimbegeleiding door inzet van een psychologische interventie om met name het toenemende ziekteverzuim met een psychische oorzaak sneller en adequater te kunnen begeleiden en daarmee de re-integratie te versnellen
  • Individuele ondersteuning van die huisartsenpraktijken waar structureel hoger ziekteverzuim aan de orde is om samen met hen te kijken naar mogelijkheden om het ziekteverzuim te beperken.

Wanneer u vragen heeft of een nadere toelichting wenst, kunt u contact opnemen met VvAA (via 030 24 74 910 of verzuimadvies@vvaa.nl) of uw eigen intermediair.