PrEP: verstrekking en begeleiding door GGD

 
PrEP: verstrekking en begeleiding door GGD
Sinds 1 augustus wordt het preventief gebruik van hiv-remmers (PrEP) vergoed voor een hoog risicogroep van mannen die seks hebben met mannen (MSM) en transgender personen. Het ministerie van VWS heeft de PrEP-zorg belegd bij de GGD, desondanks verwijzen sommige GGD’en naar de huisarts. In dit bericht verduidelijkt de LHV de taakverdeling als het gaat om PrEP-zorg.

Op basis van het advies van de Gezondheidsraad, heeft minister Bruno Bruins een subsidie verstrekt zodat de medische begeleiding door de GGD kosteloos is en voor de PrEP-medicatie een kleine eigen bijdrage geldt. De Minister heeft toegezegd de komende 5 jaar 6500 mannen van PrEP zorg via de GGD te willen voorzien. Hiermee kunnen 250 hiv-infecties per jaar worden voorkomen.

Verstrekking en begeleiding belegd bij GGD

De verstrekking en bijbehorende driemaandelijkse medische begeleiding voor PrEP-gebruikers wordt georganiseerd vanuit alle GGD-regio’s. Dit gebeurt op basis van het RIVM-advies om gebruik te maken van het landelijk dekkend netwerk van GGD-regio’s dat ook de uitvoerder is van de subsidieregeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg. De minister heeft dit advies overgenomen.

Wat is de rol van de huisarts?

Patiënten kunnen bij hun huisarts terecht voor informatie over het gebruik van PrEP. De verstrekking van PrEP en de bijbehorende begeleiding zijn geen basis huisartsenzorg. Het bieden van PrEP-zorg vereist namelijk extra scholing en monitoring om het goed voor te kunnen schrijven. Deskundige huisartsen die kennis hebben genomen van de vigerende richtlijn kunnen ook PrEP voorschrijven. Structurele begeleiding waarbij aandacht is voor counseling en monitoring (o.a. vier keer per jaar controle hiv, soa, nierfunctie) - zowel voorafgaand als tijdens het gebruik - is hierbij essentieel.

Kosten voor de patiënt

Voor een periode van vijf jaar worden de PrEP-medicatie en medische begeleiding via de GGD verstrekt aan MSM en transgender personen. Patiënten betalen hierbij een kleine eigen bijdrage voor de PrEP-tabletten Krijgt de patiënt PrEP-zorg via de huisarts, dan zijn de kosten van de medicatie en monitoring voor de patiënt zelf.

Meer informatie

Dit bericht is in samenspraak met het NHG opgesteld.