Privacywet AVG: veelgebruikte overeenkomsten beoordeeld

 
Privacywet AVG: veelgebruikte overeenkomsten beoordeeld
Ontvangt u van een leverancier een verwerkersovereenkomst om te ondertekenen in het kader van de nieuwe privacywet? Hoe weet u dan of dat een goede overeenkomst is? Om u te helpen heeft de LHV een aantal veelgebruikte overeenkomsten beoordeeld. In dit bericht leest u welke overeenkomsten wij beoordeeld hebben en leest u hoe u zelf een verwerkersovereenkomst beoordeelt.

Met de ingang van de privacywet AVG op 25 mei 2018 is het verplicht om afspraken vast te leggen wanneer u persoonsgegevens laat verwerken, bewerken of opslaan door anderen. Die afspraken kunt u vastleggen in verwerkersovereenkomsten. Vaak sturen leveranciers hun eigen verwerkersovereenkomst naar huisartsen op om te ondertekenen.

Aan de hand van de Checklist Verwerkersovereenkomsten beoordelen de juristen van de LHV verwerkersovereenkomsten van leveranciers (“verwerkers”) waar veel huisartsenpraktijken mee te maken. We controleren hierbij onder andere of deze overeenkomsten volledig zijn en of er gepaste afspraken worden gemaakt over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

» Bekijk de lijst goedgekeurde overeenkomsten

Deze lijst bestaat uit een actueel overzicht van de verwerkersovereenkomsten die door ons zijn beoordeeld en wat ons oordeel is (‘goedgekeurd’ of ‘voor verbetering vatbaar’).

Geen verwerkersovereenkomst met VZVZ nodig

De LHV krijgt regelmatig de vraag van leden of ze ook een verwerkersovereenkomst moeten afsluiten met VZVZ. Het antwoord is: nee, dat hoeft niet. De VZVZ is zelf ‘verwerkingsverantwoordelijke’ voor de uitwisseling van gegevens via het Landelijk Schakelpunt. Dat betekent dat VZVZ zelf het doel en het middel vaststelt van de verwerking en dus zelf verantwoordelijke is voor de gegevensverwerking. VZVZ is dus geen Verwerker van ‘uw’ gegevens.

Wel heeft VZVZ hun gebruiksovereenkomst geactualiseerd in het licht van de AVG. Deze is ook door de LHV beoordeeld en goedgekeurd. Deze vernieuwde versie vervangt de bestaande overeenkomst. U hoeft dus geen getekende versie te retourneren naar VZVZ.

Andere verwerkersovereenkomsten

Op dit moment is het zeer druk met ledenvragen over de AVG. We proberen zoveel mogelijk vragen te beantwoorden én veelgebruikte verwerkersovereenkomsten te toetsen. Daardoor kunnen we op dit moment niet ingaan op individuele verzoeken om verwerkersovereenkomsten te toetsen. Wij vragen uw begrip hiervoor. Met behulp van de Checklist Verwerkersovereenkomsten kunt u ook zelf kijken of een overeenkomst voldoet aan de criteria van de LHV.

Helpdesk AVG

Wilt u meer weten over de privacywet AVG?

  1. Bekijk dan het dossier AVG,
  2. Gebruik de producten die wij speciaal voor leden hebben ontwikkeld,
  3. Of maak een afspraak voor een telefonisch overleg.