Probleem zorgmijden onveranderd groot

 
Probleem zorgmijden onveranderd groot
Het probleem dat patiënten zorg mijden is onveranderd groot. Dat blijkt uit onderzoek van NIVEL in opdracht van het ministerie van VWS. Zeker een half miljoen Nederlanders gaat om financiële redenen niet naar de huisarts. Daarnaast volgt een groot aantal patiënten het advies van de huisarts niet op. Met name voor de meest kwetsbare groep Nederlanders wil de LHV meer aandacht.

Nieuwe inzichten

Aanleiding voor het NIVEL-onderzoek was de wens van ministerie en veldpartijen als de Landelijke Huisartsen Vereniging, de Consumentenbond en Zorgverzekeraars Nederland om meer inzicht te krijgen in de aard en omvang van zorgmijden.

3 procent van alle Nederlanders ziet om financiële redenen af van een bezoek aan de huisarts. 70 procent vindt dit achteraf niet de juiste keuze. Tegelijkertijd volgen patiënten steeds vaker een verwijzing naar een medisch specialist niet op (27 procent in 2013). Ook wordt 29 procent (2014) van de voorgeschreven medicijnen niet binnen een week opgehaald. Wat opvalt is dat jongvolwassenen (18-39 jaar) vaker zorg mijden, dat mensen in achterstandswijken vaker hun medicijnen niet ophalen, en dat er geen directe link lijkt te zijn tussen de verhogingen van het eigen risico en de mate van zorgmijden.

Zorgmijden kost uiteindelijk meer

"De uitkomsten van het onderzoek sluiten goed aan bij het alarmsignaal van meer dan 1000 huisartsen in 2013 en 2014. Mensen ervaren overduidelijk financiële drempels om de zorg te vragen die ze nodig hebben. Het is goed dat patiënten zich er bewust van zijn dat zorg geld kost. Maar door zorg te mijden lopen mensen onnodig lang rond met klachten, staan langer dan nodig langs de lijn en lopen het risico op complicaties", stelt Paulus Lips, bestuurslid van de LHV.

Meer doen voor de meest kwetsbare groep Nederlanders

Het onderzoek zorgt voor nieuwe inzichten, maar heeft ook beperkingen. In welke mate de meest kwetsbare Nederlanders, bijvoorbeeld uit achterstandswijken, zorg mijden is onduidelijk. Simpelweg omdat zij ondervertegenwoordigd zijn in dit onderzoek.

"Iedere huisarts heeft patiënten die niet rondkomen. Of de weg niet vinden naar de voorzieningen die we in Nederland hebben. Juist deze mensen mijden zorg. Dat zien we elke dag. Ze laten een soa-test, een röntgenfoto of een bezoek aan de specialist schieten omdat ze het niet kunnen betalen. Met alle mogelijke gevolgen van dien. Dit onderzoek biedt waardevolle informatie. Maar om de meest kwetsbare mensen beter te kunnen helpen is aanvullend onderzoek nodig", stelt Lips. "Willen we het probleem van zorgmijden een halt toeroepen, dan moeten zorgverleners en zorgverzekeraars mensen goed inzicht geven in de mogelijke gevolgen. De overheid moet ze uitleggen welke tegemoetkomingen in de kosten van zorg er al zijn. En, met name voor de meest kwetsbare groepen, moeten we kijken of de huidige voorzieningen wel voldoende zijn."

Lees ook het volledige NIVEL-rapport en de brief van minister Schippers aan de Tweede Kamer.