Publicatie BIG-nummer in huidige vorm van de baan

 
Publicatie BIG-nummer in huidige vorm van de baan
Verplichte vermelding van het BIG-nummer per 1 april 2019 is in de huidige vorm van de baan. Na aandringen van zorgpartijen gaat het ministerie van VWS in overleg met de KNMG en andere zorgorganisaties om overbodige administratieve lasten te voorkomen. Ook heeft VWS aan de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gevraagd de regeling voor de vermelding van het BIG-nummer in de huidige vorm niet te handhaven.

Dat zijn de hoofdpunten van een brief die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan de Tweede Kamer stuurde. De Kamerbrief is een reactie op de brandbrief die de KNMG mede namens de LHV aan de minister stuurde over de invoering van verplichte vermelding van BIG-nummers per 1 april 2019.

Misverstand

In de Kamerbrief schrijft minister Bruins verder dat door een misverstand de zorgpartijen niet betrokken waren bij de nadere uitwerking van de regelgeving zoals was toegezegd. Hij vindt het vervelend dat de zorgverleners zich nu overvallen voelen door de invoering en reikwijdte van de regelgeving.

Meer informatie 

Nieuwsbericht KNMG: Publicatie BIG-nummer in huidige vorm van de baan