Reactie LHV op de Miljoenennota: weinig aandacht voor zorg in de thuissituatie

 
Reactie LHV op de Miljoenennota: weinig aandacht voor zorg in de thuissituatie
De LHV is teleurgesteld over de laatste begroting van Kabinet Rutte 3. Vanzelfsprekend wordt in de Miljoenennota veel aandacht besteed aan de aanpak en gevolgen van de coronacrisis. Maar we zien te weinig aandacht voor de uitdagingen en problemen waar de huisartsenzorg mee te maken heeft, zowel nu in de aanpak van de coronapandemie als structureel in het beleid voor de zorg. Terwijl de zorgverleners in de eerste lijn er juist zijn voor de grote groep kwetsbare (corona)patiënten thuis. Die mogen niet worden vergeten.

“Zorg goed voor de kwetsbare patiënt”, dat is één van de belangrijkste oproepen van de LHV, samen met andere huisartsenorganisaties, aan de politieke partijen voor de landelijke verkiezingen in maart 2021. We hebben het hier over kwetsbare ouderen, patiënten met chronische aandoeningen en mensen met psychische problemen.

Ook in deze coronatijd zien we weer hoe actueel deze boodschap is. LHV-voorzitter Ella Kalsbeek: “Huisartsen steken veel tijd en aandacht in deze groep kwetsbare patiënten. De grote groep coronapatiënten die thuis zorg nodig heeft, is daar nog bovenop gekomen. Dat maakt dat de werkdruk verder toeneemt.”

In de Miljoenennota en de begroting van het ministerie van VWS is echter slechts weinig aandacht voor kwetsbare patiënten en wat er nodig is om hen thuis van goede zorg te voorzien.

Lessen uit de coronaperiode

Huisartsen geven aan dat meer tijd voor hun patiënten kan helpen om optimale zorg te leveren en de werkdruk terug te dringen. Zo werkten veel huisartsen in de coronacrisis al naar grote tevredenheid met langere consulttijden.

In de afgelopen maanden is in de zorg voor coronapatiënten intensief samengewerkt door de hele zorg heen, over bestaande grenzen en domeinen heen. Er waren korte lijnen, weinig bureaucratie, snelle besluitvorming, goed mandaat, multidisciplinaire samenwerking met een duidelijke focus. Kalsbeek: “Ik vond het een verademing dat in coronatijd niet de bureaucratische regels voorop stonden, maar de zorg. Samenwerking tussen zorgaanbieders in de wijk en in de regio was een vanzelfsprekendheid. Laten we dat zo houden. Uitgaan van vertrouwen in elkaar is daarbij essentieel. We zien graag dat de overheid dit blijvend stimuleert.

Andere thema’s uit de begroting

Daarnaast vinden we het als LHV belangrijk dat:

  • er wordt geïnvesteerd in betere gegevensuitwisseling;
  • er meer huisartsen en ondersteunend personeel worden opgeleid;
  • thuiszorg, wijkverpleging, verpleeghuiszorg en specialistische ggz voldoende beschikbaar zijn, zodat patiënten bij de juiste zorgverlener terecht kunnen.

In het Hoofdlijnenakkoord voor de huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg hebben we over stimulering van digitalisering en gegevensuitwisseling afspraken gemaakt. Aanvullend heeft de LHV met VWS een plan van aanpak op het gebied van de huisartsentekorten. In de begroting van VWS 2021 wordt echter geen ruimte genoemd voor het opleiden van extra huisartsen, terwijl we zien dat dat – naast andere maatregelen – wel nodig is om tekorten tegen te gaan.