Rechter schrapt ACM-boete voor zegelverbreking

 
De rechter heeft vandaag geoordeeld dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM, voorheen NMa) ten onrechte aan de Landelijke Huisartsen Vereniging een boete heeft opgelegd voor het verbreken van de verzegeling van een kamer. De opgelegde boete van €51.000 is daarmee van de baan.

De LHV is verheugd met deze uitspraak. Lodi Hennink, directeur van de LHV: "Deze uitspraak hadden we verwacht. Van begin af aan was duidelijk dat de boete onterecht was. De rechter heeft ons in onze argumenten gevolgd en een zeer verstandige uitspraak gedaan".

Zegelverbreking

Op 14 april 2010 deed de ACM een inval bij een aantal kantoren van de LHV, in het kader van een onderzoek naar vermeend overtreden van de Mededingingswet. Na deze inval werd een secretaressekamer van de LHV verzegeld. Dit zegel is verbroken door een bewaker die 's nachts de deur opende. De ACM legde de LHV hiervoor een boete van 51.000 euro op. Omdat het een bestuursrechtelijke boete betrof, heeft de LHV eerst bezwaar moeten aantekenen bij de ACM zelf. Daarop heeft de ACM – in juni 2012 – de boete verlaagd naar 23.000 euro. Daar kon de LHV zich echter niet bij neerleggen, omdat ook deze lagere boete onterecht is. Daarop is de LHV naar de rechter gestapt, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Het CBb heeft vandaag uitspraak gedaan en geoordeeld dat de LHV niets te verwijten is. Daarom schrapt het CBb de opgelegde boete. Deze uitspraak is definitief; de ACM kan er niet tegen in beroep.

Zaak ACM tegen de LHV

De inval van de ACM vond plaats in het kader van een grotere zaak. De ACM is van oordeel dat de LHV de toetreding van nieuwe huisartsen op de markt heeft belemmerd. Dat terwijl de vereniging juist het omgekeerde beoogt. De LHV vindt het van groot belang dat patiënten altijd zelf hun huisarts kunnen kiezen en dat iedere huisarts zich kan vestigen waar hij wil.

Aanvankelijk heeft de ACM de LHV een boete opgelegd van 7,7 miljoen euro, wegens vermeende overtreding van de Mededingingswet. In tweede instantie heeft de ACM, naar aanleiding van dit bezwaar, deze boete verlaagd naar 5,9 miljoen euro maar oordeelde zij nog steeds dat de LHV in strijd met de wet heeft gehandeld. De LHV legt zich daar niet bij neer, omdat zij van oordeel is dat zij de wet niet heeft overtreden. Vandaar dat de vereniging naar de rechter is gestapt, die een definitief oordeel moet vellen. Deze zaak zal zich zeker nog over het komende jaar en mogelijk langer uitrekken.

Lodi Hennink: "De uitspraak van vandaag over de zegelverbreking is een kleine, maar positieve, stap in dit grotere dossier".
Voor meer informatie over deze zaak: