Rechter vernietigt NMa-boetebesluit zegelverbreking; boete ruim gehalveerd

 
De rechter heeft de LHV gedeeltelijk in het gelijk gesteld en de NMa-boete voor het verbreken van een zegel verlaagd van 52.000 naar 'slechts' 23.000 euro. Ook moet de NMa de proceskosten betalen. In april 2010 deed de NMa een inval bij de LHV. Toen een bewaker die nacht een verzegelde secretaressekamer betrad, legde de NMa de LHV hiervoor een boete op.

Hoewel de rechter van oordeel is dat de verzegeling op dat moment proportioneel was, stelt zij de LHV toch in het gelijk wat betreft de ernst van de overtreding en de omstandigheden waaronder dit gebeurde. Daarom vernietigt zij het besluit van de NMa en verlaagt zij de boete met meer dan de helft. Verder veroordeelt de Rechtbank de NMa tot het betalen van het griffierecht en de proceskosten (samen circa 4.000 euro).

De boete voor de zegelverbreking staat los van de vermeende inbreuk op de mededingingswet. Hiervoor kreeg de LHV eerder dit jaar een recordboete van 7,7 miljoen euro opgelegd, maar de vereniging acht zich onschuldig. De NMa buigt zich nu in de bezwaarprocedure opnieuw over de zaak. Mocht zij de boete handhaven dan volgt daarna een procedure bij de Rechtbank.