Regels en drempels bij elektronische gegevensuitwisseling huisarts en ziekenhuis

 
Regels en drempels bij elektronische gegevensuitwisseling huisarts en ziekenhuis
Op meerdere plekken in het land blijken ziekenhuizen hun beleid over gegevensuitwisseling met andere zorgverleners te hebben gewijzigd, waardoor huisartsen niet of moeilijker toegang krijgen tot medische gegevens van de patiënten die bij hen ingeschreven staan. Dat kan leiden tot onnodige vertraging en dubbel werk. De LHV heeft op een rij gezet wat er wel en niet mag én roept de overheid op de uitwisseling te vergemakkelijken.

De LHV heeft vanuit verschillende regio’s hierover meldingen ontvangen van huisartsen. In veel gevallen komt dit door een aanscherping van het privacybeleid van de betreffende ziekenhuizen.

Een vaak beschreven situatie is dat het voor huisartsen niet meer mogelijk is om via het zorgverlenersportaal van het regionale ziekenhuis de gegevens in te zien van de patiënten die zij naar dit ziekenhuis hebben verwezen. Daardoor kan het voorkomen dat de huisartsen niet de actuele stand van zaken voor zich hebben wanneer zij de betreffende patiënt zien. Dan kan het bijvoorbeeld gebeuren dat bloedonderzoek opnieuw moet worden gedaan: de uitkomsten uit het ziekenhuis niet zijn in te zien en nog niet naar de huisarts gestuurd.

Inzicht in de actuele medische gegevens is van groot belang voor goede patiëntenzorg om goed te kunnen inspelen op de gezondheidstoestand van de patiënt. Tegelijkertijd is het belangrijk dat er veilig wordt omgegaan met medische gegevens en is het delen van gegevens aan veel regels gebonden.

Regionale afspraken

Goede regionale afspraken tussen ziekenhuizen en huisartsen kunnen een hoop van deze problemen voorkomen. Om huisartsen en/of hun regionale vertegenwoordigers te ondersteunen in die afspraken, heeft de LHV op een rijtje gezet wat er wel en niet kan en mag in de gegevensuitwisseling tussen huisartsen en ziekenhuizen:

Download uitleg

Regels versimpelen

Op sommige punten bemoeilijkt de huidige wet- en regelgeving een snelle, betrouwbare beschikbaarheid van gegevens, wat niet in het belang is van de patiënten en de zorgverleners. De LHV roept daarom de overheid op de bestaande wetgeving tegen het licht te houden en – daar waar onnodige drempels worden opgeworpen bij het elektronisch uitwisselen van gegevens – wijzigingen door te voeren. Daarover gaat de LHV graag met het ministerie van VWS in gesprek.