Regering laat vluchteling en zorgverlener in de steek

 
Regering laat vluchteling en zorgverlener in de steek
In de Tweede Kamer is donderdag 8 december tegen de herinvoering van de tolkentelefoon in de zorg voor vluchtelingen gestemd. Het verwerpen van het voorstel van GroenLinks en D66 betekent dat zorgverleners in het hele land, ook de komende tijd niet de zorg aan vluchtelingen kunnen bieden die ze nodig hebben. Simpelweg omdat in veel gevallen communicatie niet mogelijk is.

Huisartsen, overige artsen, apothekers, fysiotherapeuten, psychologen, tandartsen, verloskundigen, ggz-organisaties en de GGD, maken zich al lange tijd hard voor de (her)invoering van de tolkentelefoon. De regering laat vluchtelingen en zorgverleners echt in de steek. Regeringspartijen VVD en PvdA en de PVV, CDA en SGP stemden tegen.

Karig

Minister Schippers (VWS) stelt nu een regeling voor waarbij vluchtelingen alleen in de eerste 6 maanden na aankomst in een gemeente van een tolk gebruik kunnen maken. Dit geldt bovendien alleen bij de huisarts én de regeling komt over 2 jaar weer te vervallen.

"Een veel te karige regeling", stelt Ella Kalsbeek, voorzitter van de LHV. "Om te beginnen omdat een half jaar veel te kort is. Binnen een half jaar kan iemand wellicht een brood bestellen in het Nederlands, maar complexe zorgvragen en trauma’s bespreken, vraagt om een heel ander taalniveau. Bovendien hebben niet alleen huisartsen de tolkentelefoon hard nodig. Ook andere zorgverleners in de buurt: fysiotherapeuten, psychologen, tandartsen, apothekers, verloskundigen of de GGD.”

Hoe nu verder

De vraag is hoe het ministerie van VWS de uitvoering van deze tweejarige regeling gaat organiseren zodat huisartsen en vluchtelingen zo snel mogelijk gebruik kunnen maken van een tolk. Daarnaast zet de coalitie van zorgverleners zijn strijd voor de invoering van de tolkentelefoon de komende tijd onverminderd verder. Tegelijkertijd verzamelen alle betrokken organisaties zoveel mogelijk voorbeelden van situaties waarin het mis of bijna mis gaat. Dat lijkt de enige manier om een deel van de politiek te doordringen van het belang van goede communicatie tussen vluchteling en zorgverlener.

Lees meer over de inzet van de LHV in het dossier Vluchtelingen.