Regiobijeenkomsten 2019 onverminderd populair

 
Regiobijeenkomsten 2019 onverminderd populair
Met meer dan 1500 deelnemers tijdens 18 bijeenkomsten en 2 webinars is de 11e serie regiobijeenkomsten succesvol geëindigd. In dit bericht geven we kort de highlights weer en verwijzen we naar de gebruikte powerpoint, de video's en het dossier voor de analyses van de contracten.

Dit jaar was er veel aandacht voor de effecten van het hoofdlijnenakkoord op de praktijken. Met drie videoportretten van huisartsen over Meer Tijd Voor De Patiënt, Huisartsentekort en OPEN werd dit geïllustreerd. Er was daarnaast traditiegetrouw de nodige aandacht voor de NZa-tarieven en de contracten. 

Hoofdlijnenakkoord als kapstok

In de prestentatie is het hoofdlijnenakkoord (2019 – 2022) de kapstok voor de verschillende thema’s. Het is aan de verschillen in de regio’s goed te zien dat het hoofdlijnenakkoord richtinggevend is. De uitwerking en concretisering in de contracten verschilt sterk. Dat blijkt ook uit de eerste NZa monitor. Deze monitor liet zien dat in het eerste jaar weinig concrete resultaten in de contracten zijn gekomen.

Wel is het goed om op te merken dat via het hoofdlijnenakoord wel dezelfde thema’s op de agenda gezet worden en de huisartsen er gezamenlijk beweging in proberen te krijgen. Op verschillende plekken zijn die resultaten ook zichtbaar in het realiseren van indexering, Meer Tijd Voor De Patiënt in het contract of een gezamenlijke aanpak m.b.t. het huisartsentekort.

De praktijk in de vergaderzaal

Via enkele videoportretten kwam de praktijk de vergaderzaal in. Het inkijkje in de praktijk hielp de discussie over de thema’s. De uitlegvideo’s over: ‘wat is het Hoofdlijnenakkoord’ en ‘hoe werkt het Programma OPEN’ werden goed gewaardeerd.

Ondanks dat veel thema's voor wat betreft de oplossingen een langere adem nodig hebben, is het wel mogelijk zelf stappen te zetten. In de zaal werden verschillende voorbeelden genoemd door huisartsen die zelf initiatieven hebben opgezet om het werkbaar te maken. Deze zijn veelal ook terug te vinden op websites zoals www.praktijkvoorbeeldenanw.lhv.nl en www.meertijdvoordepatient.nl.

De mening van de zaal

Om de mening van de zaal meer te betrekken of de samenstelling van de aanwezigen juist als vertrekpunt te nemen is de Mentimeter ingezet. Via de mobiele telefoon konden huisartsen op meerdere momenten hun mening geven.

Vragen als ‘in ons dorp/stad staan langdurig (langer dan 3mnd) vacatures open’ en ‘werkt u al volgens het concept spoed = spoed’ waren vaak de start van een gesprek in de zaal. In het decembernummer van de dokter leest u de resultaten terug. 

Webinar of video’s terugkijken?

Heeft u de bijeenkomsten en de webinars gemist? Kijk dan het webinar on demand terug via de LHV Academie. U kunt hier alsnog een accreditatiepunt voor krijgen. Als u nog geen account heeft, kunt u zich via de link aanmelden. Heeft u al wel een account? Dan kunt u het webinar direct bekijken. 

Download de presentatie of bekijk de video’s die gebruikt zijn tijdens de regiobijeenkomst, analyses van de contracten en andere informatie in het dossier financiering huisartsenzorg op de website.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Presentatie regiobijeenkomsten1 MB