Resultaten HID-monitor: Hoge werkbelasting huisartsen in gezondheidscentra

 
Ruim de helft van de Huisartsen in Dienst van Gezondheidscentra (HID’s) vindt de werkbelasting te hoog. Dit is voornamelijk een gevolg van overvolle spreekuren en te veel structureel overwerk. Zo blijkt uit een enquête die LHV-Wadi gehouden heeft onder deze beroepsgroep.

HID-onderzoek LHV-Wadi, de afdeling binnen de LHV die de belangen behartigt van waarnemers en huisartsen in dienstverband, heeft in navolging van de waarneem- en de HIDHA-monitor een enquête gehouden onder huisartsen in dienst van gezondheidscentra. Naar alle bij de LHV aangesloten HID's werd een online-enquête gemaild. Van de 524 collega's vulden 137 de enquête in, een respons van 26 procent.

Honkvast
De meeste HID's zijn tussen de 40 en 60 jaar, ongeveer 2/3 is vrouw, ruim 65% is al langer dan 10 jaar huisarts en 55% is langer dan 10 jaar actief als HID. Een ruime meerderheid denkt de komende 2 jaar de huidige HID-functie te blijven vervullen. De meeste HID's zijn niet bereid in de nabije toekomst naar een andere deel van het land te verhuizen. HID's hebben niet de intentie van baan te veranderen, hebben een partner die aan een bepaalde regio gebonden is of willen niet te ver van familie en vrienden wonen.

Veelzijdige huisarts
Driekwart van de respondenten geeft aan naast het huisartsenwerk andere werkzaamheden te verrichten. Dit betreft met name het geven van onderwijs en het managen van het team of de praktijk. Als er niet-medische taken worden uitgevoerd kan dat een aanzienlijk deel van werktijd in beslag nemen. Voor ongeveer 60% gaat het om 10 tot 30% van de werktijd. Over de verdeling tussen medische en niet-medische taken is maar liefst 1 op de 5 collega's ontevreden. Als redenen worden met name genoemd: te weinig tijd om taken naar tevredenheid uit te voeren en te veel niet-medische taken.

Gericht op samenwerking
Hid's werken veelal 3 tot 4 dagen per week. Er wordt om meerdere redenen gekozen voor werken als HID: er is een voorkeur voor multidisciplinair werken onder één dak, het is goed voor de werk/privéverhouding en het is goed te combineren met de zorg voor kinderen. Redenen om niet meer als HID te willen werken zijn ontevredenheid over de honorering en het gebrek aan zeggenschap over de praktijkvoering. De samenwerking met de werkgever wordt door bijna alle HID's als goed of niet goed/niet slecht ervaren. In slechts 4% van de gevallen wordt deze als slecht bestempeld. Als de samenwerking slecht is komt dat door slechte communicatie, meningsverschillen over de organisatie van de praktijk en meningsverschillen over de invulling van arbeidsvoorwaarden.

Werkbelasting
Opvallende uitkomst is dat ruim de helft de werkbelasting als te zwaar ervaart. De opgegeven redenen die eruit springen zijn: te hoge werkdruk tijdens spreekuren (81%) en structureel overwerk (68%). Veel HID's geven aan structureel overuren te maken en wel 5-10 uur per maand (37%) en meer dan 10 uur per maand (41%). In bijna alle gevallen wordt dit niet gecompenseerd in geld of tijd, terwijl driekwart vindt dat dit wel zou moeten.