Rol van de huisarts bij COVID-vaccinatie alleroudsten

 
Rol van de huisarts bij COVID-vaccinatie alleroudsten
Vanuit het oogpunt de oudste, kwetsbare groepen spoedig te vaccineren, is er nu besloten om te starten met het vaccineren van de thuiswonende 90+ers. Een gedeelte daarvan zal door de GGD worden gevaccineerd, de overigen door de huisartsen.

Om de COVID-19-vaccinatie zo efficiënt en voorspoedig mogelijk te laten verlopen, binnen de mogelijkheden en onmogelijkheden die de beschikbare vaccins bieden, verdelen GGD’en en huisartsen onderling de taken in het vaccineren van de patiëntenpopulatie van de huisartsen. Bij de groep 90+ is de verdeling nu bepaald.

Wij (LHV en NHG) realiseren ons goed dat hiermee veel van uw flexibiliteit en inzet wordt gevraagd. We betreuren het dan ook dat dit nieuws u via de media wellicht eerder heeft bereikt dan via uw beroepsverenigingen. Dat was niet de bedoeling.

Het NHG heeft meer informatie over wat er van u als huisarts wordt gevraagd. De NHG Praktijkhandleiding COVID-19-vaccinatie is ook op deze informatie aangepast en vertelt u hoe u hiermee aan de slag kunt.

Stappen om te zetten

Kort gezegd komt er op neer dat u als huisarts:

  • alle patiënten van 90 jaar en ouder filtert uit uw patiëntenbestand;
  • bepaalt op basis van uw kennis van deze patiënten of zij in staat zijn om naar een GGD vaccinatiepunt te reizen (al dan niet met ondersteuning bij vervoer; dit wordt verder verduidelijkt in de uitnodigingsbrief);
  • deze patiënten een uitnodigingsbrief stuurt voor vaccinatie door de GGD op een GGD-vaccinatiepunt.
  • vanaf dinsdag 26 januari kunnen deze mensen een afspraak maken bij de GGD. U wordt daarom verzocht de brieven pas op zijn vroegst op de dinsdag 26/1 te (laten) bezorgen.

Een nadere uitleg vindt u in de handleiding van het NHG. Wij zijn in overleg over de financiële kant. 

De overige 90+ers patiënten kunnen door u als huisarts worden gevaccineerd. Over hoe en op welk moment u daarvoor vaccins kunt bestellen, volgt binnenkort meer informatie. U kunt vervolgens met deze patiënten (naar verwachting een handjevol per praktijk) een afspraak maken wanneer u hen zult vaccineren.

Verdere rolverdeling GGD’en en huisartsen

We zijn ook bezig met de verdere rolverdeling tussen GGD'en en huisartsen. Vanwege de logistieke complexiteit en beperkte beschikbaarheid van de vaccins verwachten we dat de vaccinatiestrategie vanuit VWS geregeld wordt bijgestuurd en verder wordt ingevuld. Als NHG, LHV en InEen heeft dit onze grootst mogelijke aandacht. Daarbij kijken we uiteraard goed wat dit betekent voor u in de praktijk.

De huidige verdeling is:

Een verdere verdeling van de overige groepen patiënten volgt, zodra we de benodigde informatie daarover hebben.

Houd u onze website, nieuwsbrieven en de berichtgeving vanuit het NHG in de gaten voor de meest actuele informatie.