Rond de tafel over euthanasie bij dementie

 
Rond de tafel over euthanasie bij dementie
'Mijn vader gaf in zijn euthanasieverzoek aan nooit naar een verpleeghuis te willen, maar nu lijdt hij niet zichtbaar… wat te doen?' 'Als arts voel ik me vaak machteloos: ik kan niet iets doen wat niet mag.' 'Doet het er nog wel toe wat ik als patiënt zelf zeg en voel?' Dit soort vragen en dilemma’s kwamen op tafel tijdens rondetafelgesprekken voor het project ‘Euthanasie en dementie’.

De rondetafelgesprekken maken deel uit van het project ‘Euthanasie bij dementie' van de KNMG en haar federatiepartners, waaronder de LHV. Met dit project willen we tot een visie komen die dokters houvast geeft om samen met patiënten tot goede afwegingen te komen over euthanasie in de verschillende fases van dementie. Die visie wordt in de loop van 2020 verwacht.

Diversiteit

Experts vanuit ethisch, juridisch en maatschappelijk perspectief zijn met elkaar in gesprek gegaan, net als afgevaardigden van maatschappelijke, beroeps- en patiëntenorganisaties. Het is een van de stappen om de diversiteit aan opvattingen in kaart te brengen, bovendien krijgen we zo over en weer de complexe dilemma’s van artsen, patiënten en naasten scherper.

Ander perspectief

De deelnemers kregen de vraag om vanuit het perspectief van de patiënt, de naasten of de arts naar een geschetste situatie te kijken. De machteloosheid, de frustratie, het verdriet, de druk en ook de boosheid werden in de gesprekken voelbaar. Ook kon men zich beter invoelen in de dilemma’s die iedere partij ervaart.

Lees op de projectpagina van de KNMG wat er is besproken tijdens de rondetafels.