Samenwerking sociaal en medisch domein vraagt financiering

 
Voor een integrale benadering van gezondheid is goede samenhang tussen het sociale en medische domein cruciaal. Hoe realiseer je die verbinding tussen wijkteams, wijkverpleegkundigen en de eerstelijnszorg (huisarts, paramedici en farmacie)? Om deze vraag draaide het tijdens de conferentie Focus en reflectie op samenwerking in de wijk, woensdag 19 april.

De noodzaak van samenwerking in de wijk mag duidelijk zijn: onder invloed van transities en decentralisatie blijven patiënten met een complexere zorgvraag en kwetsbare ouderen langer thuis wonen. De huisarts, wijkverpleegkundige en paramedici zijn al langer partners in de afstemming rondom de chronisch zieken en ouderen in de wijk. De verbinding met welzijn en jeugdzorg echter is relatief nieuw. Samenwerking met gemeenten is daarom cruciaal.

Duurzame samenwerking

Hoe zorg je dat zaken soepeler lopen, financiering geen probleem is, dat je elkaar verstaat en er een duurzame samenwerking kan ontstaan? Professionals, zorgverleners, beleidsmakers, vertegenwoordigers en bestuurders van patiëntenorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraars en aanbieders gingen die spraakverwarring tijdens de conferentie te lijf. In een reeks workshops kwamen tal van praktijkvoorbeelden aan bod.

Succesfactoren en obstakels

Bij de succesfactoren kwam de samenwerkingsagenda aan de orde die zorgverzekeraars en gemeenten tegenwoordig met elkaar hebben op prominente terreinen, zoals samenwerking in de wijk en preventie. In 2018 moet er een nieuwe financiering zijn die voorkomt dat initiatieven wel gefinancierd worden als pilot, maar daarna zonder structurele financiering komen te zitten. Een van de meest besproken obstakels was het tekort aan wijkverpleegkundigen.

Hoe kom je verder?

Een van de sprekers was Paul van Rooij, directeur LHV: ‘Wij gaan landelijk niet zeggen hoe het lokaal moet. Maar hoe komen samenwerkingsverbanden dan wel tot stand? Gemeenten en zorgverzekeraars kunnen er beleid op maken om dat te financieren. Daarbij is het vooral een kwestie van elkaar vertrouwen en er tijd en energie in investeren, ook al levert het niet altijd meteen iets op. We moeten ook niet alles tegelijk willen oplossen.’

De conferentie was georganiseerd door de partijen uit het bestuurlijk akkoord eerste lijn (LHV, ZN, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN, InEen, KNGF, KNMP, VWS), samen met VNG en ActiZ.