Schrappen administratieve lasten voor huisartsen krijgt vervolg

 
Schrappen administratieve lasten voor huisartsen krijgt vervolg
Eerdere stappen om de administratieve lasten voor huisartsen te verminderen, krijgen de komende tijd vervolg in breder verband. Met vertegenwoordigers van een aantal andere beroepsgroepen nemen huisartsen deel aan ‘schrap- en verbeterweken’. In maart verschijnt de eerste actie-agenda.

In het kader van (Ont)regel de Zorg –georganiseerd door actiecomité Het Roer Moet Om en de VvAA- vonden in januari en februari (en binnenkort in maart nog) ‘schrap- en verbeterweken’ plaats. O.a. psychiaters, wijkverpleegkundigen, apothekers en huisartsen verzamelen in deze sessies concrete ideeën en acties om onnodige administratie en registratie te schrappen.

Ook de LHV is vanzelfsprekend betrokken bij de ‘schrap- en verbeterweken’. Het indammen van administratieve lasten blijkt immers continu onderhoud te vragen: waar je de ene regel afschaft, duikt een nieuwe weer op. Onder de noemer Het Roer Gaat Om hebben het ministerie van VWS, de NZa, zorgverzekeraars en huisartsen in de afgelopen jaren afspraken voor de huisartsenzorg gemaakt. Een groot aantal formulieren en de verplichting tot talloze vermeldingen, herhaaldelijke machtigingen en aanvragen zijn daarmee vervallen. De LHV zet zich ervoor in dat hierop met deze actie-agenda een vervolg komt.

Lees ook: