Sluiten hoofdlijnenakkoord MSZ vraagt om akkoord over huisartsenzorg

 
Sluiten hoofdlijnenakkoord MSZ vraagt om akkoord over huisartsenzorg
Het donderdag 26 april bereikte onderhandelaarsakkoord medisch-specialistische zorg (MSZ) is een positieve ontwikkeling, vinden de LHV en InEen. Maar er moet wel een goed akkoord over huisartsenzorg op volgen. De LHV en InEen willen graag een hoofdlijnenakkoord en hebben 7 punten uitgewerkt.

“Het kan niet zo zijn dat er met de ziekenhuizen afspraken gemaakt worden over het verplaatsen van zorg naar de eerste lijn en thuis, zonder goede afspraken over het opvangen van die zorg door de huisarts”, licht de voorzitter van de LHV, Ella Kalsbeek toe.

“Landelijke akkoorden kunnen behulpzaam zijn om regionaal tot goede afspraken te komen die de zorg voor patiënten verbetert, en dan moet er wel ruimte zijn voor een inhoudelijke agenda” vult Jan Frans Mutsaerts, vicevoorzitter van InEen, aan.

7 punten

De LHV en InEen willen graag een hoofdlijnenakkoord voor de huisartsenzorg waarin richting wordt gegeven aan 7 punten. Die punten hebben ze eerder al uitgewerkt in een position paper voor het rondetafelgesprek over hoofdlijnenakkoorden in de Tweede Kamer. 7 punten die moeten leiden tot (nog) betere patiëntenzorg:

  1. De zorg voor kwetsbare groepen;
  2. Zorg op de juiste plek;
  3. Preventie;
  4. Werk- en regeldruk;
  5. Arbeidsmarkt;
  6. Gegevensuitwisseling;
  7. Vernieuwing kwaliteitsbeleid.

“Als we hierover afspraken kunnen maken, dan komt er meer tijd voor de patiënt en kunnen de huisartsen verder met de regionale invulling van de plannen. Zonder deze duidelijkheid staat de kwaliteit van de huisartsenzorg onder druk, helemaal als de huisartsenzorg verder wordt belast met extra taken en verantwoordelijkheden”, aldus Kalsbeek

Afspraken

Voor ons is het verder heel belangrijk, vervolgt Kalsbeek, dat er afspraken komen over de uitvoering van de afspraken. Als je afspraken met elkaar hebt gemaakt, dan moet je elkaar er daarna ook op kunnen aanspreken. Wat we nodig hebben zijn heldere afspraken over zorg op de juiste plek. Als de juiste plek de eerstelijnszorg is, dan moet dat binnen duidelijke landelijke kaders en met passende investeringen om tijd en ruimte te krijgen om de gewenste zorg ook daadwerkelijk te kunnen bieden.”

Het onderhandelaarsakkoord medisch-specialistische zorg tussen het ministerie van VWS, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Patiëntenfederatie Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Federatie Medisch Specialisten (FMS), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) moet nog worden voorgelegd aan de leden van de betrokken organisaties.