Soepelere subsidieregel voor zorg aan onverzekerden

 
Dossiers verzekerden
De toegang tot de ‘Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden’ wordt vereenvoudigd. Met terugwerkende kracht tot 1 maart 2018 komt de voorwaarde te vervallen dat een onverzekerde verzekeringsplichtig moet zijn. De Nederlandse Straatdokters Groep (NSG) heeft zich hiervoor hard gemaakt.

In 2016 sloegen de straatdokters alarm over het verontrustende aantal onverzekerde daklozen. Dat leidde tot een tijdelijke subsidieregeling door het ministerie van VWS. De toegankelijkheid tot de subsidieregeling liet te wensen over. De NSG heeft zich onverminderd ingezet voor een betere toegang tot zorg aan onverzekerden. Met resultaat.

Voorgenomen wijziging

De subsidieregeling is bedoeld om financiële belemmeringen weg te nemen voor het verlenen van zorg aan onverzekerde personen. De regeling dient ter ondersteuning van de ‘aanpak van personen met verward gedrag’. Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft besloten de subsidieregeling te wijzigen door met terugwerkende kracht tot 1 maart 2018 de voorwaarde te laten vervallen dat een onverzekerde verzekeringsplichtig moet zijn.

Meer informatie