SSFH dient plan in voor 600 extra banen in huisartsenzorg

 
De Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) heeft een sectorplan ingediend bij het ministerie van SZW om 600 medewerkers uit andere zorgsectoren op te mogen leiden voor ondersteunende functies in de huisartsenzorg. Het gaat daarbij om doktersassistenten, praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen. Een ander onderdeel uit het plan is dat er activiteiten worden opgezet om meer stageplaatsen te creëren.

Deze maatregelen zullen ingevuld worden vanuit het Centrum Arbeidsmarkt en Beroepsopleiding Huisartsenzorg dat de SSFH gaat opzetten. "Een landelijk platform kan structurele aandacht geven aan de grote arbeidsmarktvraagstukken en het (praktijk)opleiden in de huisartsenzorg", zegt Leon Vincken, voorzitter SSFH-bestuur. "Werkgevers in de huisartsenzorg in huisartsenpraktijken, huisartsenposten en zorggroepen kunnen zo bijvoorbeeld ervaringen met elkaar uitwisselen, over de juiste informatie beschikken en ondersteuning krijgen. Het streven is in september met het centrum te starten."

De SSFH gaat zich inspannen om de extra medewerkers uit andere zorgbranches op te leiden om het toenemend beroep op de huisartsenzorg beter op te kunnen vangen. Het gaat om 150 doktersassistenten, 200 praktijkondersteuners somatiek/praktijkverpleegkundigen en 250 praktijkondersteuners GGZ. Daarnaast wil SSFH voor 250 praktijkondersteuners een opleidingstraject opzetten dat het huidig competentieniveau verstevigt en minimaal vijf pilots starten voor de instroom van arbeidsgehandicapten in de huisartsenzorg.

Bekijk het sectorplan