Staatssecretaris VWS voor verplichte meldcode kindermishandeling

 
De staatssecretaris van VWS is voorstander van een verplichte meldcode in plaats van een meldplicht, zo heeft zij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Update 3-2-2011: Vandaag heeft de Tweede Kamer besloten dat over de brief van de staatssecretaris van VWS een apart Algemeen Overleg wordt gepland.

Een meldcode en deskundigheidsbevordering leiden tot een betere aanpak van geweld in huiselijke kring dan een meldplicht, zo stelt de staatssecretaris. Dit blijkt uit buitenlands onderzoek en uit de geluiden van professionals. Zij wil voor komende zomer een wetsvoorstel verplichte meldcode bij de Kamer indienen. Hierin komt ook een verplichting voor professionals om zich zo nodig bij te scholen in het kader van het gebruik van de meldcode.

Toolkit
De staatssecretaris wil ook professionals extra ondersteunen bij de implementatie van deze wet. Zij zal een toolkit beschikbaar stellen met een aangescherpt landelijk basismodel meldcode, trainingsmateriaal, een checklist voor managers en risico-taxatie instrumenten.

Onderzoek
De Staatssecretaris wil, als de wet in werking is, de Inspectie jaarlijks laten rapporteren of een meldcode voldoende resultaten oplevert of niet.

Meldplicht bij geweld in professionele relatie
Wel wil de staatssecretaris een bredere meldplicht invoeren voor instellingen bij geweld gepleegd door professionals, waaronder een meldplicht ouderenmishandeling. De KNMG is daar een voorstander van.

Gehoor aan oproep veld
De LHV is met de KNMG blij dat de staatssecretaris gehoor heeft gegeven aan de oproep van veldpartijen om geen meldplicht in te voeren maar een meldcode en dat zij de professionals hierin serieus neemt. Het veld zal de aangekondigde middelen graag gebruiken om actief verder te gaan met de aanpak van kindermishandeling.
Vanavond debatteert de Tweede Kamer hierover, waarna de staatssecretaris donderdag zal reageren.

Brief staatssecretaris aan Tweede Kamer over meldcode (pdf)