Stagevergoeding voor begeleider: zo houden of veranderen?

 
Stagevergoeding voor begeleider: zo houden of veranderen?
Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) biedt huisartsen een stagevergoeding aan om voldoende stageplaatsen te creëren en instroom in de huisartsenzorg te stimuleren. SSFH onderzoekt nu de effectiviteit van deze stagevergoedingen. De LHV adviseert mee te doen aan dit onderzoek. Uw deelname geeft inzicht, die eraan bijdraagt voldoende goed opgeleid personeel in de praktijken te krijgen en houden.

Met deelname aan dit onderzoek helpt u bepalen wat het toekomstig beleid van de SSFH moet worden:

Moet de SSFH de vergoeding praktijkbegeleiding aan de praktijk en de vergoeding van de stagevergoedingen aan stagiaires op eenzelfde wijze blijven verstrekken of is het effectiever om beschikbare gelden op een andere wijze in te zetten?

Bent u een stagebegeleider of heeft u die in uw praktijk? Vul dan deze vragenlijst in. U heeft tot vrijdag 24 juli 2020. Het kost u ongeveer 15 minuten van uw tijd.

Naar de vragenlijst voor stagebegeleiders

Vragenlijst voor (oud)stagiaires

Een ander belangrijk doel van het onderzoek is een beeld te krijgen waarom studenten, die stage hebben gelopen in de huisartsenzorg en de opleiding hebben afgerond, soms niet voor een baan in de huisartsenzorg kiezen. Deze inzichten helpen om samen stappen te zetten om de krapte op de arbeidsmarkt te bestrijden.

Mocht het voor u mogelijk zijn, willen wij u ook vragen om de specifieke vragenlijst voor (oud) stagiaires aan uw (oud-)stagiairs voor te leggen om in te vullen.

Naar de vragenlijst voor (oud)stagiaires 

Alvast bedankt.