Stagevergoedingen SSFH voortaan via u als werkgever

 
Stagevergoedingen SSFH voortaan via u als werkgever
Stagiairs krijgen hun SSFH-stagevergoeding voortaan niet meer direct van de SSFH. Tot op heden keerde SSFH de stagevergoeding rechtstreeks uit aan stagiairs om huisartsen zoveel mogelijk werk uit handen te nemen. Dit mag niet meer volgens de Belastingdienst. De uitbetaling van de stagevergoeding moet voortaan door u als werkgever gebeuren.

Reden voor de wijziging is dat de belastingplicht volgens de Belastingdienst bij de huisarts als werkgever rust en niet bij SSFH.

Terugwerkende kracht

SSFH past met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 de procedure voor het aanvragen en uitkeren van een stagevergoeding aan. Wanneer uw stagiair een stagevergoeding heeft aangevraagd, ontvangt u de uitkering van SSFH op uw rekening. Deze uitkering is de bruto aangevraagde stagevergoeding van uw stagiair. SSFH specificeert daarbij om wie het gaat. Nadat u aftrek van loonbelasting heeft toegepast, betaalt u de stagevergoeding uit aan de stagiair conform de cao.

Alle stagiairs en werkgevers om wie het gaat, worden apart door SSFH benaderd. Ook vindt u alle informatie op de SSFH-website.

Nieuwe aanvraagprocedures

Om huisartsen toch zo goed mogelijk te helpen, kunt u voortaan twee vergoedingen in één keer aanvragen bij de SSFH. De vergoeding voor de stagiair en de vergoeding voor praktijkbegeleiding.

Stagevergoedingen aanvragen

Eindigt een stage voor 1 september 2016, vraag dan de beide vergoedingen aan. SSFH betaalt de vergoedingen uit na afloop van de stage.

Eindigt een stage na 1 september 2016, vraag dan de vergoedingen nog niet aan. Per 1 september 2016 introduceert SSFH namelijk een nieuw subsidieportaal waarin eenvoudig vergoedingen kunnen worden aangevraagd en beheerd.

Automatisch op de hoogte

Wilt u door SSFH worden geïnformeerd wanneer u de aanvragen via het nieuwe subsidieportaal kunt indienen? Stuur dan een e-mail naar stagevergoedingen@ssfh.nl om op de hoogte gehouden te worden.