Stagiair begeleid? Vergeet niet de vergoeding aan te vragen

Tot 1 oktober aan te vragen
 
Stagiair begeleid? Vergeet niet de vergoeding aan te vragen
Praktijken die een stageplaats aanbieden, ontvangen sinds 2014 een vergoeding van het Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH). Via deze weg wil het fonds zorgen voor meer stageplaatsen voor doktersassistentes en praktijkondersteuners. Daar is namelijk een groot tekort aan. Heeft u in schooljaar 2014-2015 een stageplaats aangeboden, vergeet dan niet vóór 1 oktober 2015 de vergoeding aan te vragen.

U kunt als stageverlener in aanmerking komen voor twee vergoedingen. Bij het fonds kunnen stageverlenende praktijken een vergoeding van 100 euro bruto per maand aanvragen. Anderzijds komen erkende leerbedrijven hier bovenop in aanmerking voor een uitkering uit het Stagefonds Zorg van het ministerie van VWS. De vergoeding van het SSFH moet u zelf aanvragen. Bent u een erkend leerbedrijf, dan ontvangt u de vergoeding van VWS automatisch.

Vergoeding op tijd aanvragen

Heeft u dus in het schooljaar 2014-2015 een stagiair gehad, dan kunt u tot 1 oktober 2015 een vergoeding aanvragen voor het bieden van deze stageplaats. Na 1 oktober vervalt het recht op deze bijdrage. Meer informatie hierover vindt u op de website van het SSFH.

Deze vergoedingen staan los van de stagevergoeding die de stagiair zelf kan aanvragen via het Sociaal Fonds. Heeft u een stagiair, wijs hem of haar hier dan op.