Stand van zaken vaccineren huisarts-patiënten in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen

 
Stand van zaken vaccineren huisarts-patiënten in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen
Vanaf aanstaande maandag 25 januari wordt er gestart met het vaccineren door huisartsen van bewoners van kleinschalige woonvormen en verpleeghuizen. Vanwege de beperkte beschikbaarheid en de logistieke complexiteit van het Moderna-vaccin, wordt er maandag gestart in drie regio’s: Zoetermeer, Deventer en Twente. Later zullen andere regio’s volgen.

Dit is wat er nu bekend is:

 • Om welke patiënten gaat het?
  In totaal gaat het om 77.000 ouderen en mensen met een beperking, waarbij de huisartsenpraktijk bij de zorg voor de patiënt betrokken is én die wonen in een instelling of groepsgebonden/geclusterde woning op basis van Wlz-indicatie (verpleging en verzorging of een verstandelijke- of zintuiglijke beperking inclusief degenen met VPT of PGB).
  Dit betreft dus per huisartsenpraktijk vaak een handjevol mensen, die ook vrij gemakkelijk te selecteren zijn in het patiëntenbestand. Het betreft grotendeels een groep waar de huisartsen normaal gesproken ook de griepprik aan geven, plus verstandelijk gehandicapten die in instellingen wonen.
  Voor patiënten van de huisarts die tijdelijk verblijven binnen een zorginstelling (eerstelijnsverblijf, GRZ of crisiszorg), stemt de huisarts met de instelling af wie de vaccinatie doet. Overwegend zal dat door de instelling gebeuren.

 • Hoe is de vaccinatie georganiseerd?
  De vaccins worden verspreid vanuit regionale huisartsenposten. Dat is omdat er allerlei voorwaarden zijn aan het vervoeren van de Moderna-vaccins en om zo efficiënt mogelijk te kunnen omgaan met de beschikbare hoeveelheid vaccin.
  Vanuit die posten zullen mobiele teams van huisartsen naar de instellingen rijden en daar de bewoners gaan vaccineren.
  De instellingen zorgen dat de bewoners en hun familie/mantelzorgers daar vooraf goed over zijn geïnformeerd en dat zij toestemming hebben gegeven.
 • Wat is de rol van de huisartsen?
  Sommige huisartsen zullen in zo’n mobiel team gaan werken. Die huisartsen gaan dus patiënten van henzelf (als ze eigen patiënten hebben) en de patiënten van hun collega-huisartsen in hun regio vaccineren. Die teams worden/zijn nu samengesteld in de drie regio’s.
  Alle huisartsen-praktijkhouders laten aan de huisartsenposten weten welke patiënten er binnen de doelgroep vallen en dus door de mobiele teams gevaccineerd mogen worden.
  De huisartsenpost (of in sommige gevallen de regionale zorggroep) neemt contact op met de praktijkhouders over deze gegevens, zodra dat aan de orde is.
 • Wat moet ik als huisarts doen voor de vaccinatie van deze patiëntengroep?
  Bent u praktijkhouder? Dan zult u benaderd worden door de huisartsenpost (of in sommige gevallen de regionale zorggroep) als er in uw regio wordt gestart met het vaccineren van deze patiëntengroep. Zij vragen u dan aan te geven welke patiënten van uw praktijk in deze doelgroep vallen.
  U hoeft zelf geen vaccins te bestellen, dat verloopt via de huisartsenposten.

Heeft u interesse om in zo’n mobiel team mee te werken? Houd dan berichtgeving van de huisartsenpost in uw regio in de gaten, zij zullen melden als ze huisartsen nodig hebben om die teams te vullen.