Stappenplan om te kunnen voldoen aan verplichte cliëntenraad

 
Stappenplan om te kunnen voldoen aan verplichte cliëntenraad
Op 1 juli 2020 treedt de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorgsector (Wmcz 2018) in werking. Huisartsenvoorzieningen van waaruit meer dan 25 natuurlijke personen structureel zorg verlenen, zijn vanaf dat moment verplicht een cliëntenraad te hebben. Valt u hieronder? We hebben voor u een stappenplan ontwikkeld om invulling te kunnen geven aan een cliëntenraad.

De LHV heeft zich, samen met InEen en andere eerstelijnsorganisaties, hard gemaakt voor een uitzonderingspositie van kleinschalige zorgaanbieders. Dit vanwege de ongewenste lastenverzwaring en het feit dat medezeggenschap op vele manieren al is geborgd. Door deze lobby is de norm voor kleinschalige zorgaanbieders verhoogd: van 10 naar meer dan 25 zorgverleners. Hierdoor wordt het grootste deel van de huisartsenpraktijken uitgezonderd.

Wel zullen de meeste gezondheidscentra, zorggroepen en huisartsenposten een cliëntenraad moeten instellen. Het stappenplan helpt u om op een gestructureerde wijze invulling aan een cliëntenraad te geven.

Meer informatie

Naar het stappenplan
Naar de veelgestelde vragen Wmcz
Ella Kalsbeek over wmcz: verplichte cliëntenraad is fopspeenpolitiek