Start vaccinatie door huisartsen in woonvormen

 
Eerste huisarts vaccineert eerste bewoner kleinschalige woonvorm - fotografie Phil Nijhuis
Op maandag 25 januari vaccineerde huisarts Aline Pikaar mevrouw Roos en was daarmee de eerste huisarts in Nederland die een bewoner van een woonvorm vaccineerde. Mevrouw Roos uit woonzorgcentrum Buytenhaghe in Zoetermeer werd gevaccineerd in aanwezigheid van minister Hugo de Jonge en Ella Kalsbeek, voorzitter van de LHV, die daarvoor ook samen op de HAP aanwezig waren om het mobiele prikteam het hele traject te volgen.

Zoetermeer is één van de drie startregio’s (naast Twente en Deventer) die het RIVM inzet voor vaccinatie door huisartsen. Er zijn deze week in Zoetermeer drie mobiele teams die naar de locaties gaan om de bewoners te vaccineren. Deze teams bestaan uit een huisarts en twee ondersteuners (waaronder de doktersassistentes die dienst doen op de Huisartsenpost). De Huisartsenpost Zoetermeer coördineert de inzet van de teams en bewaakt dat de teams voldoende materialen en vaccins kunnen meenemen naar de woonlocaties waar ze gaan vaccineren.

“Het is goed dat nadat dit weekend veel huisartsen gevaccineerd zijn nu ook de eerste patiënt door een huisarts gevaccineerd wordt”, zegt Ella Kalsbeek. “Ik heb in Zoetermeer kunnen zien dat huisartsen dit samen met eerstelijnsorganisaties goed kunnen organiseren en uitvoeren. Het is een belangrijk moment, maar we moeten nu vooral door. Daarvoor is het belangrijk dat de huisarts het Moderna vaccin geleverd krijgt en ook zo snel mogelijk het AstraZeneca vaccin. Zodra de vaccins goed beschikbaar zijn kunnen de huisartsen hun patiënten snel zelf vaccineren daarmee maken we het verschil.” 

Noodzaak voor meer tempo bij vaccinaties

Degenen die nu zijn uitgenodigd voor een vaccinatie, zijn ouderen en mensen met een verstandelijk beperking die wonen in een instelling of in een groepsgebonden/geclusterde woning op basis van Wlz-indicatie (verpleging en verzorging of een lichamelijke-, verstandelijke- of zintuiglijke beperking inclusief degene met VPT of PGB). Daarop volgen nu direct de thuiswonende mobiele 90+ers die via een uitnodiging van huisarts bij de GDD gevaccineerd kunnen worden. De kleine groepen zijn het gevolg van de beschikbaarheid van vaccins. Zodra daar verandering in komt kunnen de huisartsen en de GGD, tempo gaan maken en dat kan niet vroeg genoeg. Alleen met snel vaccineren kunnen we de (huisartsen)zorg overeind houden.