Subsidieregels zorg aan onverzekerden versoepeld

 
Subsidieregels zorg aan onverzekerden versoepeld
Sinds 1 maart zijn de subsidievoorwaarden voor medische zorg aan onverzekerden versoepeld. De meest opvallende verandering is dat er voortaan binnen 7 dagen gemeld moet worden. Dat was 24 uur en dat bleek voor veel huisartsen vaak onhaalbaar.

De LHV is blij met de aanpassing. Eerder beklaagden huisartsen zich erover dat de regeling te ingewikkeld was en voor veel administratieve rompslomp zorgde. 

De LHV kaartte dat aan bij het CAK, dat de regeling in opdracht van de overheid uitvoert. De aanpassing is in ieder geval een verbetering en daarmee een goede eerste stap. Of het ook in de praktijk voldoende is, zal moeten blijken.

Meer informatie vindt u op de website van het CAK en op onze pagina over ongedocumenteerden.