Testvoorrang voor zorgverleners is in de maak

 
Testvoorrang voor zorgverleners is in de maak
Na een stevig pleidooi vanuit de LHV en vele andere zorgverleners, lijkt een voorrang bij het testen voor zorgverleners nu echt in aantocht. Een dezer dagen maakt het ministerie van VWS haar beleid daarover bekend. Dat zou mooi nieuws zijn, want een snelle test en testuitslag zijn essentieel om zoveel mogelijk zorgverleners inzetbaar te houden. Het is belangrijk dat deze voorrang voor alle zorgverleners binnen de huisartsenzorg zal gelden.

LHV-voorzitter Ella Kalsbeek: “Met het najaar op komst, waarin meer mensen corona-achtige klachten zullen krijgen, is het cruciaal dat huisartsen, hun personeel dat met patiënten werkt en al die anderen in de zorg snel weten of ze wel of geen corona hebben. Zeker omdat de vraag naar zorg ook alleen maar zal toenemen. We kunnen het ons niet veroorloven dat onvervangbare zorgverleners te lang en mogelijk onnodig op de bank zitten, wachtend op een testuitslag. In de huisartsenzorg zijn naast de huisartsen nadrukkelijk ook de doktersassistentes en praktijkondersteuners hard nodig voor de continuïteit in de patiëntenzorg.”

Zodra er nieuws is over een aangepast testbeleid, zullen we u hierover informeren via onze website.

Meer informatie

Lees hier het pleidooi van onder andere de LHV voor de testvoorrang voor zorgverleners

Meer over het coronavirus en de huisartsenzorg vindt u in ons webdossier.