Tevredenheid waarnemend huisarts wederom zeer hoog

 
Nederlandse waarnemend huisartsen zijn onverminderd tevreden over hun baan. Uit het jaarlijkse onderzoek van LHV-Wadi blijkt dat meer dan 96 procent van van de waarnemers met plezier werkt. Zelfs nog een procent meer dan in 2012, toen een indrukwekkende 95 procent dit zei. Belangrijke redenen voor deze tevredenheid zijn de flexibiliteit en vrijheid die het werken als waarnemer biedt.

Van bijna 2000 aangeschreven waarnemers, vulde dit jaar meer dan een kwart het onderzoek in. Deze hoge respons levert LHV-Wadi waardevolle informatie om de positie van waarnemer binnen de Nederlandse huisartsenzorg verder te versterken.

Meer moeite voor minder werk
Volgens het onderzoek zou twintig procent van de respondenten graag meer werken. Bijna de helft (46 procent) constateert een afname van het aantal beschikbare dagwaarnemingen. Meer dan een derde moet meer moeite doen om aan voldoende werk te komen. Zeventien procent kiest ervoor verder te reizen voor een opdracht en twaalf procent neemt opdrachten aan die ze normaliter niet aan zouden nemen. Deze bevindingen sluiten aan bij wat LHV-Wadi terughoort van de verschillende bemiddelingsorganisaties. De afgelopen jaren zijn er minder korte dagwaarnemingen beschikbaar gekomen. Diensten op de post zijn onverminderd aangeboden, maar tegelijkertijd stijgt ieder jaar het aantal waarnemers.

Wagro
Steeds vaker verenigen niet-gevestigde huisartsen zich binnen hun Kring in een waarneemgroep (Wagro). Op dit moment telt Nederland tweeëntwintig Wagro's. Een belangrijke ontwikkeling die eraan bijdraagt dat waarnemers en Hidha's op lokaal en regionaal niveau een gezicht hebben en aanspreekbaar zijn. Uit de monitor blijkt dat 95 procent van de respondenten bekend is met het concept Wagro. Zestig procent is daadwerkelijk lid. Leden zijn vooral enthousiast vanwege de nascholingen die georganiseerd worden en de manier waarop de Wagro hen vertegenwoordigt binnen de Kring.Om leden te helpen bij het opzetten, besturen en succesvol maken van een Wagro hebben LHV-Wadi en de Startende Huisarts een Handreiking Wagro ontwikkeld. Deze handreiking wordt op 10 december gepresenteerd in de LHV-ledenraad en als best practice aangeboden aan alle huisartsenkringen en Wagro's

Nieuwe handreiking waarnemers op de post
Uit de waarneemmonitor blijkt dat bijna driekwart van de waarnemers met plezier ANW-diensten doet. Wel geeft ongeveer eenderde aan de werkdruk tijdens diensten als te hoog te ervaren. Reden hiervoor is het grote aantal patiëntcontacten, te weinig pauzes en het feit dat men het werk als grote verantwoordelijkheid ervaart.

Op dit moment maakt LHV-Wadi een update van de 'Handreiking waarnemers op de post'. Deze handreiking uit 2009 dient als richtlijn voor wat er allemaal geregeld moet worden tussen huisartsenpost, aangesloten en waarnemende huisartsen. Vanwege de verdere toename van het aantal waarnemers en omdat blijkt dat er in het land verschillende procedures worden gehanteerd, is het tijd deze richtlijn te herzien.

Toekomst
Van alle waarnemers verwacht zestig procent de komende twee jaar als waarnemer te blijven werken. Bijna een kwart denkt de komende twee jaar te associëren. Hetzij in de praktijk waar nu gewerkt wordt of in een andere praktijk. Belangrijkste redenen hiervoor zijn (in volgorde van belangrijkheid):

  1. Continuïteit patiëntencontact( 81%) (2012: 85%)
  2. Eigen team en netwerk (74%) (2012: 70%)
  3. Uitdaging eigen bedrijf (69%) (2012: 74%)
  4. Eigen visie toepassen (64%) (2012: 65%)

Winnaar iPad
Deelnemers aan de Waarneemmonitor 2013 maakten kans op het winnen van een iPad, beschikbaar gesteld door Meeùs en Noord Negentig Accountants en Belastingadviseurs. Uit de meer dan vijfhonderd deelnemers werd Marjan Nijboer, waarnemer in de regio Zuid-Holland, als winnaar getrokken.