Tijdelijke oplossing voor verlopen rijbewijzen 75-plussers start op 1 december

 
Tijdelijke oplossing voor verlopen rijbewijzen 75-plussers start op 1 december
Huisartsen geven bij de LHV veelvuldig aan last te hebben van de achterstanden bij het beoordelen van gezondheidsverklaringen door het CBR. Rijbewijzen van 75-plussers verlopen nu vaak. Hierdoor komt deze vaak minder mobiele groep zonder vervoer te zitten terwijl zij, en vaak ook andere ouderen in hun omgeving, hier afhankelijk van zijn. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt nu met een tijdelijke oplossing die echter pas op 1 december 2019 ingaat.

Huisartsen zien dat het verlopen van het rijbewijs van 75-plussers door administratieve achterstanden bij het CBR zorgen voor slapeloze nachten en stress. De LHV heeft aangedrongen op een oplossing voor deze groep ouderen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil nu dat vanaf 1 december 2019 75-plussers onder bepaalde voorwaarden kunnen blijven doorrijden ook al is hun rijbewijs verlopen. Het gaat om een administratieve verlenging die wordt opgenomen in het Rijbewijzenregister. De regeling krijgt een looptijd van maximaal 1 jaar.

Wat houdt de administratieve verlening per 1 december van het rijbewijs in?

 • De geldigheidsduur van het rijbewijs wordt maximaal 1 jaar verlengd, vanaf het moment dat het rijbewijs verloopt. De patiënt ontvangt hierover een brief van het CBR.
 • De patiënt houdt het huidige rijbewijs, met daarop de verlopen datum.
 • De RDW registreert in het Rijbewijzenregister dat het rijbewijs administratief is verlengd. Als de politie om het rijbewijs vraagt, ziet zij in het Rijbewijsregister dat het verlopen rijbewijs nog geldig is.
 • In de tussentijd beoordeelt het CBR de rijgeschiktheid aan de hand van de Gezondheidsverklaring en de medische keuring. Zodra het CBR de rijgeschiktheid heeft beoordeeld, ontvangt de patiënt hierover een brief en vervalt de administratieve verlenging.
 • Daarna moet de patiënt bij de gemeente een afspraak maken om het rijbewijs te verlengen.

Voor wie geldt de tijdelijke regeling?

Niet alle 75-plussers kunnen van de regeling gebruik maken. De regeling geldt alleen voor 75-plussers die:

 • een rijbewijs hebben voor een auto (rijbewijs B), auto met aanhanger (rijbewijs BE), motor (rijbewijs A), trekker (rijbewijs T);
 • een volledig en correct ingevulde Gezondheidsverklaring hebben ingediend bij het CBR voordat hun rijbewijs verliep;
 • een rijbewijs hebben dat 5 of 10 jaar geldig is. De regeling geldt niet als uw rijbewijs is afgegeven voor 1 of 3 jaar;
 • blijven meewerken aan het medische beoordelingsproces van het CBR. Dat wil zeggen dat de patiënt meewerkt aan de medische keuring, het bezoeken van specialisten en het uitvoeren van een rijtest als het CBR daarom vraagt.
 • Buiten deze regeling vallen de categorieën: vrachtwagen (C), vrachtwagen met aanhanger (CE), bus (D) en bus met aanhanger (DE). Dit vanwege Europese regelgeving.
 • 75-plussers waarvan het rijbewijs is ingevorderd, ingehouden of geschorst kunnen ook geen gebruik maken van de tijdelijke regeling. Dit geldt ook voor mensen over wie het CBR een besluit heeft genomen na mededeling van de politie.

Kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid of bekijk het nieuwsbericht van Rijksoverheid.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Wat is er aan de hand bij het CBR?152.98 KB