Tijdelijke vergoeding tolkentelefoon van kracht

 
Tijdelijke vergoeding tolkentelefoon van kracht
Vanaf 1 mei 2017 kunnen huisartsen voor hun gesprekken met recente statushouders gebruik maken van een tolkdienst die vergoed wordt door het ministerie van VWS. Er gelden strikte voorwaarden voor het gebruik van deze regeling. Controleer daarom goed of uw patiënt in aanmerking komt voor deze vergoede tolkentelefoon.

Update: De regeling voor de tijdelijke vergoeding van de tolkentelefoon is inmiddels niet meer van toepassing.

Het ministerie van VWS heeft ons geïnformeerd dat zij een contract heeft gesloten met Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN) voor het bieden van gratis tolkdiensten voor huisartsen. De voorziening is beschikbaar van 1 mei 2017 tot 1 mei 2019. Vanaf maandag 1 mei kunnen huisartsen(praktijken) zonder te betalen de tolkdiensten van TVcN inzetten in gesprekken met personen die recent een verblijfsvergunning hebben gekregen.

Wanneer komt een patiënt in aanmerking?

De regeling van VWS is vrij complex, dus het is belangrijk dat u goed nagaat of uw patiënt wel voor vergoeding in aanmerking komt. De vergoeding geldt namelijk alleen:

  1. Voor statushouders die ná 1 juli 2016 een (voorlopige) verblijfsvergunning hebben gekregen;
  2. En als zij nog niet langer dan 6 maanden bij uw praktijk staan ingeschreven;
  3. En mag gedurende 6 maanden vanaf het moment van inschrijving worden gebruikt.

Alleen als aan alle voorwaarden is voldaan, wordt de inzet van de tolk vergoed. Een voorbeeld: als een patiënt op 1 augustus 2016 een vergunning heeft gekregen en zich toen direct bij uw praktijk heeft ingeschreven, is hij meer dan 6 maanden bij u ingeschreven en valt deze persoon buiten de regeling. Voor alle informatie over deze regeling kunt u terecht op de website van TVcN.

Zet de tolkendienst tijdig in

Omdat het belangrijk is dat u een goed beeld krijgt van uw patiënten en omdat met elkaar kunnen communiceren daarvoor essentieel is, raden wij u aan om tijdig contact te zoeken met nieuwe statushouders in uw praktijk. Als een nieuwe statushouder zich inschrijft bij uw praktijk, plan dan op korte termijn een kennismakingsgesprek in. U kunt dan gebruik maken van de vergoede tolkdiensten en weet zeker dat u en de patiënt elkaar kunnen verstaan.

Uit onderzoek is gebleken dat het voeren van een kennismakingsgesprek met nieuwe vluchteling-patiënten in de eerstelijnsgezondheidszorg noodzakelijk is, om in kaart te brengen welke zorgvragen spelen bij deze patiënt en indien nodig tijdig te kunnen verwijzen om verergering van klachten te voorkomen.

Wat vindt de LHV

De LHV maakt zich al lange tijd hard voor (her)invoering van een structurele vergoeding van de tolkentelefoon in de zorg. Niet alleen voor huisartsen, maar ook voor fysiotherapeuten, psychologen, tandartsen, apothekers, verloskundigen, ggz en de GGD. Daar pleiten wij onverminderd voor, samen met de vertegenwoordigers van die beroepsgroepen.

De regeling die VWS nu heeft ingesteld, is beperkter dan waar wij voor pleiten. Lees daarover ook onze eerdere berichtgeving.