Tips bij de beoordeling van het contract 2015

 
Tips bij de beoordeling van het contract 2015
In deze periode valt het contractvoorstel van de zorgverzekeraars bij praktijkhoudende huisartsen op de mat. Ieder jaar een belangrijk moment en dit jaar in het bijzonder. Nu wordt duidelijk wat de nieuwe bekostiging van de huisartsenzorg voor individuele praktijken betekent. Om het contractvoorstel en de consequenties zo goed mogelijk te kunnen beoordelen geeft de LHV een aantal praktische tips. Tips die deze week bij alle praktijkhouders op de mat vallen en die voor alle LHV-leden online te raadplegen zijn.

Informatie over de nieuwe bekostiging

Via uw huisartsenkring, de LHV-experts in Utrecht en in de regio, en de LHV-website beschikt u over veel informatie. Denk aan een uitgebreid dossier bekostiging, factsheets en veelgestelde vragen. Bovendien is er een telefonisch spreekuur en binnenkort starten de regionale financieringsbijeenkomsten.

Meldpunt Contractering

Eerder opende de LHV het Meldpunt Contractering, na signalen dat er praktijken zijn waar het nieuwe systeem zorgt voor een omzetschok, tegen de gemaakte afspraken in. Om een duidelijk beeld te krijgen van mogelijke schokeffecten én hierover het gesprek aan te kunnen gaan met zorgverzekeraars, heeft de LHV concrete voorbeelden nodig. U kunt deze melden via het Meldpunt Contractering op deze website.