Tips voor huisartsen in ondersteuning mantelzorgers

 
Door onder meer het huidige overheidsbeleid van bezuinigingen en langer thuis wonen, wordt meer inzet van mantelzorgers gevraagd. Daarom wordt aandacht voor de ondersteuning van mantelzorgers steeds belangrijker. In die ondersteuning spelen huisartsen een belangrijke rol. Om die reden hebben de LHV, Mezzo en het Expertisecentrum Mantelzorg een vernieuwde toolkit gemaakt over mantelzorg in de huisartspraktijk.

Mantelzorgers bieden ondersteuning en zorg aan kwetsbare mensen en zijn daarmee voor huisartsen belangrijke partners in de zorg. Hun ervaringsdeskundigheid biedt nuttige informatie over het welbevinden van de patiënt. Mantelzorgers kunnen echter alleen goede ondersteuning en langdurige zorg bieden wanneer zij goed toegerust zijn en niet overbelast raken.

Wat kunnen huisartsen voor mantelzorgers doen?

Huisartsen zien de patiënt én de mantelzorger, soms zijn ze zelfs bij dezelfde huisartspraktijk ingeschreven. Vanuit deze positie kunnen huisartsen zien hoe het met de mantelzorger gaat en of er sprake is van overbelasting.

Om huisartsen te ondersteunen in het signaleren en ondersteunen van mantelzorgers, hebben de LHV, Mezzo en het Expertisecentrum Mantelzorg in 2011 de toolkit 'Mantelzorg voor de huisartspraktijk' ontwikkeld. Deze toolkit is in april 2014 geactualiseerd en als digitaal product beschikbaar op de websites van LHV, Mezzo en het Expertisecentrum Mantelzorg.

Wat hebben huisartsen aan de toolkit mantelzorg?

De toolkit biedt huisartsen informatie en concrete handvatten over hoe zij en hun medewerkers kunnen bijdragen aan de ondersteuning van mantelzorgers, zodat zij goed voor hun naaste kunnen blijven zorgen en niet overbelast raken. Zo staan er tools in die zij kunnen gebruiken, zoals een checklist en een voorbeeld noodplan.

Praktijkkaart

De concrete tips en handvatten zijn samengevat in een 'praktijkkaart' op A5-formaat. Deze kan worden gebruikt als geheugensteuntje tijdens het spreekuur. De praktijkkaart wordt meegestuurd met de aprileditie van De Dokter, die bij alle leden van de LHV op de mat valt, en is te downloaden via www.lhv.nl/mantelzorg.