Toekomstvisie 2022: huisartsen liggen op koers

 
Toekomstvisie 2022: huisartsen liggen op koers
De huisartsenzorg ligt op koers bij het realiseren van zijn doelstellingen uit de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022. Dat concludeert het NIVEL in een onderzoek naar de staat van de zeventien ambities die de beroepsgroep zelf in 2012 vaststelde.

"De directe patiëntenzorg van de huisarts voldoet nu al aan de doelen die de eigen beroepsgroep zich heeft gesteld voor 2022. De kern van de huisartsenzorg is dus goed op orde. Goede samenwerking met andere zorgverleners is al wel gerealiseerd in de eerste lijn, maar de komende jaren is meer investering nodig in de samenwerking met tweedelijns zorg en gemeenten”, aldus het NIVEL op zijn website.

Ontwikkelingen zetten ambities onder druk

Hoewel de LHV tevreden is met de uitkomsten uit het onderzoek, waarschuwt de artsenorganisatie voor teveel optimisme. Sinds het uitkomen van onze Toekomstvisie, is er steeds meer op het bord van de huisarts beland. Meer zorg voor ouderen, jeugd en GGZ, meer zorg in de buurt. Goede ontwikkelingen, maar ook ontwikkelingen die een aantal ambities uit de Toekomstvisie onder druk zetten. Bijvoorbeeld het feit dat huisartsen meer tijd voor de patiënt nodig hebben. Dat kan alleen als we de zogenaamde ‘normpraktijk’ verder verkleinen. Dat betekent concreet minder patiënten per huisarts.

Over het onderzoek

De LHV, het NHG en het Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde (IOH) hebben in 2012 de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 opgesteld, met als motto: ‘Modernisering naar menselijke maat’. Uitgangspunt is het behoud van de kernwaarden van de huisartsenzorg, namelijk generalistische, persoonsgerichte en continue zorg voor de patiënt. Het verschijnen van de toekomstvisie en de recente decentralisatie van de zorg naar de gemeenten, waren aanleiding voor het NIVEL de stand van zaken van de 17 ambities van de toekomstvisie te onderzoeken. Het onderzoek is mede gefinancierd door de LHV en het NHG.

De volledige Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 kunt u downloaden via www.tkv2022.nl.