Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 website online

 
Met ingang van 17 mei is de site Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 online. Op deze site vindt u informatie over hoe we samen met u komen tot een visie op de toekomstige huisartsenzorg.

Hoe ziet u de huisartsenzorg in 2022?Website huisartsenzorg 2022
De LHV en het NHG nodigen huisartsen en huisartsen in opleiding van harte uit om mee te denken over de toekomstvisie huisartsenzorg 2022 die op 1 januari 2012 zal verschijnen. In deze toekomstvisie wordt duidelijk gemaakt waarvoor de huisartsenzorg staat en in de toekomst wil staan. Ook zet de toekomstvisie de koers uit voor de beleidsontwikkeling en belangenbehartiging van de beroepsgroep.

We vragen u daarom om mee te denken, te praten en te verkennen in het voortuitblikken op de toekomst van de huisartsenzorg. Het doel is om u de komende maanden op de hoogte te houden van de ontwikkeling van de toekomstvisie via de site: www.tkv2022.nl.