Tolkentelefoon tijdelijk toch vergoed voor deel vluchtelingen met status

 
Tolkentelefoon tijdelijk toch vergoed voor deel vluchtelingen met status
De overheid heeft tijdelijk een regeling getroffen voor de vergoeding van de huisartsenzorg aan vluchtelingen die versneld doorstromen vanuit een opvanglocatie naar een gemeente. De regeling geldt ook voor de tolkentelefoon. Dat meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie in een nieuwe factsheet over de zorg voor vluchtelingen. Deze oplossing komt er op aandringen van de LHV.

Versneld doorstromen versus reguliere doorstroom

Om de uitstroom uit COA-locaties te stimuleren, kunnen gemeenten tijdelijke huisvesting (maximaal twee jaar) inzetten voor vluchtelingen met een status. Het zogenaamde versnellingsarrangement. Zo krijgen deze vluchtelingen sneller een plaats in een gemeente dan via de reguliere doorstroom.

In beide gevallen gaat het veelal om mensen die de Nederlandse en Engelse taal niet kennen en ook niet weten hoe de zorg in Nederland is georganiseerd. Om hen de juiste zorg te kunnen bieden, is het gebruik van de tolkentelefoon essentieel. Die werd niet vergoed. Voor de vluchtelingen die versneld doorstromen komt daar (in ieder geval tijdelijk) een eind aan.

Permanente oplossing

"We zijn opgelucht dat de huisarts in ieder geval tijdelijk en aan een deel van de vluchtelingen in de gemeente optimale zorg kan bieden", zegt Geert-Jan van Loenen, bestuurslid van de LHV.

"Natuurlijk blijven wij streven naar een permanente oplossing. Eigenlijk moet iedere vluchteling die nieuw in een gemeente komt en naar de dokter moet, gebruik kunnen maken van de tolkentelefoon. Dat is de enige manier waarop veilig zorg verleend kan worden. Zo krijgt de patiënt optimale zorg en loopt de huisarts niet onnodig het risico een medische fout te maken omdat de communicatie tekortschiet."

Wat betekent dit u als huisarts

1. Wie levert de zorg?

De gemeenten benaderen de LHV-huisartsenkringen om te kijken welke huisartsen de zorg kunnen leveren aan de vluchtelingen die versneld doorstromen. De namen van de betreffende huisartsen worden doorgegeven aan het COA.

2. Hoe declareert u zorg?

De zorg voor vluchtelingen die versneld doorstromen, kunnen huisartsen declareren via de Regeling Zorg asielzoekers (RZA) bij de Menzis COA Administratie (MCA).

  • Vluchtelingen in het versnellingsarrangement zijn te herkennen aan de RZa-zorgpas
  • Zolang de RZA van toepassing is, kunt u als huisarts het passantentarief in rekening brengen bij de MCA. Daarnaast mogen de tarieven voor M&I-verrichtingen overeengekomen met de preferente zorgverzekeraar worden gedeclareerd bij de MCA. Menzis COA Administratie, t.a.v. declaraties RZA Postbus 405, 6700 AK Wageningen. E-mail: declaraties@rzasielzoekers.nl. Meer informatie vindt u op rzasielzoekers.nl.
  • Bij doorverwijzing naar specialistische zorg of het voorschrijven van medicijnen aan een vluchteling die onder de RZa valt, gelden de vergoedingen zoals opgenomen in de RZA. Er zijn contracten met alle ziekenhuizen, niet met alle apotheken. Apotheken met wie er geen contract is, kunnen voor hun declaraties contact opnemen met MCA.
  • Op dit moment is de overheid bezig een collectief zorgarrangement af te sluiten voor deze groep mensen. Zodra deze er is, en de manier waarop huisartsen zorg kunnen declareren verandert, informeren wij u hierover.

3. Hoe maakt u gebruik van de tolkentelefoon?

Voor vluchtelingen in het versnellingsarrangement kan met de RZa-zorgpas de tolkentelefoon worden geboekt bij Concorde Tolken (020 82 02 892). Concorde Tolken declareert de gemaakte kosten rechtstreeks bij de COA.

4. Hoe krijgt u het medisch dossier?

De artsen die in de opvangcentra werken (GCA) zorgen voor de overdracht van de medische dossiers naar de nieuwe huisarts in de gemeente. Hoe werkt dit?

  • Het COA laat ruim voor de uitplaatsing uit het AZC aan GCA en lokale huisartsen weten welke mensen versneld uitstromen
  • De vluchteling schrijft zich liefst al vanuit het AZC in bij een lokale huisarts
  • Het GCA verwerkt het verzoek tot inschrijving
  • Het GCA draagt het elektronisch medisch dossier vanuit het Huisartsen Informatie Systeem (HIS)  via een beveiligde verbinding of mail over aan de lokale huisarts.
  • De lokale huisarts importeert het dossier in zijn eigen HIS
  • Waarna de patiënt is ingeschreven

Meer informatie