Toolkit Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld in de huisartsenzorg

 
Als huisarts kunt u het verschil maken voor kinderen of gezinnen die met mishandeling en geweld te maken hebben. Door een opening te bieden voor een gesprek, een niet-pluis gevoel te benoemen, signalen serieus te nemen en zo nodig stappen te zetten om het geweld te kunnen stoppen. We ondersteunen u graag in deze complexe opgave. De LHV heeft samen met NHG, InEen en KNMG een online toolkit voor u ontwikkeld.

In de toolkit vindt u de meest belangrijke informatie over de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld in de huisartsenzorg. Een praktisch instrument, waardoor u alles over dit onderwerp bij de hand hebt.

Ga naar de 'Toolkit Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld'