Tweede Kamer ontvangt 7800 handtekeningen bezorgde huisartsen

 
Actiecomité Het Roer Moet Om overhandigt 7800 handtekeningen en een echt roer aan de Vaste Kamercommissie van VWS
Actiecomité Het Roer Moet Om heeft dinsdag de handtekeningen van 7800 bezorgde huisartsen overhandigd aan de Tweede Kamer. Via deze weg willen de initiatiefnemers de politiek bewegen om de huisartsenzorg onder de Mededingingswet uit te halen. En te helpen een eind te maken aan de onnodig en ongebreidelde bureaucratie.

Zorg gebaat bij samenwerking, niet bij concurrentie

De LHV steunt vanaf dag één de ambities uit het manifest. Ook wij vinden dat we naar een gelijkwaardige onderhandelingspositie tussen zorgverzekeraars en huisartsen moeten. De huisartsenzorg past niet binnen het regime van marktwerking en mededinging. Daarom presenteerde de LHV vorige week haar plan Bewegingsruimte voor de huisartsenzorg. Hierin stelt de LHV voor om de zorg uit de Mededingingswet te halen en onder te brengen binnen de Wet Marktordening Gezondheidszorg. Zodat kwaliteit en samenwerking centraal kan staan in de huisartsenzorg en niet concurrentie.

Vanuit de politiek werd enthousiast gereageerd. Zowel PvdA, CDA, SP als ChristenUnie scharen zich achter het pleidooi van de LHV. De minister en de koepel van zorgverzekeraars ZN zijn terughoudend om te kiezen voor wat zij een ‘ingrijpende stelselwijziging’ noemen.

Elkaar versterken

“Samen staan we sterk en hebben we de beste kans om op dit punt ‘het roer om te krijgen’”, aldus Ella Kalsbeek, voorzitter van de LHV. “Waar het om gaat is dat we met alle huisartsen in Nederland hetzelfde willen. Werkelijke samenwerking, op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid. De huidige acties van huisartsen in het land en de inzet van de LHV in de gesprekken met de overheid en zorgverzekeraars versterken elkaar. Samen brengen we de broodnodige verandering dichterbij.”

Debat over de toekomst van de huisartsenzorg

De overhandiging van de petitie is de opmaat naar het 'Nationaal debat over de toekomst van de huisartsenzorg' op woensdag 10 juni. Georganiseerd door het actiecomité Het Roer Moet Om in samenwerking met LHV en VVAA. Doel van het debat is de huidige impasse tussen met name zorgverzekeraars en zorgverleners te doorbreken en tot echte oplossingen te komen. Vertegenwoordigers van ondermeer LHV, NHG en Ineen gaan hierover in gesprek met politici en zorgverzekeraars.

Het debat vindt 10 juni 2015 plaats in de Rode Hoed in Amsterdam, begint om 18.30 uur en is live te volgen via forum.vvaa.nl.