Tweede Kamer wil structurele oplossing voor problemen huisartsen

 
Tweede Kamer wil structurele oplossing voor problemen huisartsen
Bijna alle politieke partijen hebben de problemen die spelen in de huisartsenzorg ter sprake gebracht tijdens het debat over de eerstelijnszorg van 3 juli. Zoals het groeiend tekort aan huisartsen en doktersassistenten en de behoefte aan meer tijd voor patiënten via een 15 minuten-consult. Diverse Tweede Kamer-leden pleiten voor meer structurele oplossingen en voor langere consulten, waarvoor de LHV zich al langer hard maakt.

LHV-voorzitter Ella Kalsbeek: ‘Wij zijn blij dat onze zorgen door de Tweede Kamer niet alleen goed zijn gehoord, maar dat er ook steun is voor concrete oplossingen, die de huisarts daadwerkelijk helpen in de praktijk.’

In aanloop naar het debat heeft de LHV samen met InEen en het NHG aandacht gevraagd van het ministerie van VWS en de Tweede Kamer voor de snelle realisatie van de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg, om de urgente knelpunten in de huisartsenzorg het hoofd te bieden. 

Meer tijd voor de patiënt

Tijdens het debat noemden D66, VVD, PVV, SP en 50PLUS de positieve resultaten die zijn bereikt met de pilots Meer tijd voor de patiënt: een hogere patiënttevredenheid, meer werkplezier en een lagere werkdruk voor de huisarts, minder voorgeschreven medicatie en minder doorverwijzingen naar het ziekenhuis. De VVD stelde dat een langer consult bij de huisarts leidt tot betere uitkomsten zoals de pilot in Gorinchem laat zien. 

Taakherschikking en organisatiegraad

Minister Bruins gaf aan de resultaten van de pilots Meer tijd voor de patiënt te kennen, en dat er per situatie moet worden bekeken welke aanpak het beste past. De minister toonde zich een groot voorstander van het beter benutten van taakherschikking (bijvoorbeeld de inzet van physician assistants en verpleegkundig specialisten in de huisartsenpraktijk) en het versterken van de organisatiegraad in de huisartsenzorg. Deze onderwerpen zijn continu onderwerp van het gesprek tussen VWS en de LHV, en met de andere partijen van het Hoofdlijnenakkoord.

Huisartsentekorten

De Kamer uitte ook haar zorg erover dat het in steeds meer regio’s moeilijk is om een huisarts te vinden. Ook minister Bruins ziet de urgentie hiervan. Hij zegt vol in te zetten op het aanpakken van huisartsentekorten, samen met de LHV. Bruins pleitte voor het meer opleiden van huisartsen en ondersteunend personeel. Daarom is al jaren achtereen het aantal opleidingsplaatsen huisartsenzorg hoger dan geadviseerd door het Capaciteitsorgaan. De minister is absoluut geen voorstander om huisartsen te dwingen in een bepaalde regio te werken (“kan niet”), "maar wel denken we na over hoe we huisartsen kunnen verleiden naar een regio te gaan.” Over de vragen met betrekking tot waarneemtarieven en ANW-diensten was de minister duidelijk: “dat is aan de beroepsgroep zelf.”