Uit de Ledenraad: nieuwe voorzitter en nieuw verenigingsmodel

 
Uit de Ledenraad: nieuwe voorzitter en nieuw verenigingsmodel
Per 1 juli krijgt de LHV een nieuwe voorzitter: de Ledenraad heeft op 9 maart Mirjam van ’t Veld benoemd als opvolger van Ella Kalsbeek. Ander belangrijk onderwerp van gesprek was de inzet van huisartsen bij de COVID-vaccinaties. De huisartsen in de Ledenraad zien het grote maatschappelijke belang van een zo snel mogelijke uitvoering van de vaccinatiecampagne. Huisartsen moeten wel goed ondersteund moeten worden in die uitvoering.

De Ledenraad sprak tijdens de online bijeenkomst op 9 maart over:

Nieuwe voorzitter

Huisarts Ronald Morshuis, voorzitter van de benoemingscommissie, introduceerde de nieuwe voorzitter: “Met de komst van Mirjam van ’t Veld verwelkomen we een krachtige belangenbehartiger voor huisartsen met oog voor de patiënt en een groot relevant netwerk. Zij is in staat om de toekomst en de plaats van de huisartsenzorg met overtuigingskracht en lef te positioneren. Als verbinder, netwerker en inspirator staat zij voor een hechte vereniging.” Lees het hele bericht.

Inzet huisartsen bij vaccinaties

De Ledenraad heeft uitgebreid gesproken over de rol van de huisartsen in de verdere COVID-vaccinaties. De huisartsen in de Ledenraad zien het grote maatschappelijke belang van een zo snel mogelijke uitvoering en dat de huisartsen daar veel aan kunnen bijdragen. Tegelijkertijd geven zij aan dat huisartsen goed ondersteund moeten worden in die uitvoering. Want het is ook erg belangrijk dat de reguliere patiëntenzorg kan doorgaan. Lees het hele bericht. Meer informatie over COVID-vaccinaties.

Naar een nieuw verenigingsmodel

Het voorstel van de projectgroep Modernisering Vereniging (MOVE) is goedgekeurd. De opdracht van de ledenraadswerkgroep en de bureauwerkgroep is daarmee positief afgerond. Het LHV-bestuur en daarmee het LHV bureau heeft nu de opdracht om met het vervolgproject MOdernisering VEreniging Implementatie Traject (MOVE-IT) de vereniging te begeleiden naar het nieuwe verenigingsmodel. Lees het hele bericht.

Cao huisartsenzorg

Het principe-akkoord voor de cao huisartsenzorg 2021 kan op instemming van de Ledenraad rekenen. Het is een cao met een relatief korte looptijd, te weten 12 maanden vanwege de onzekerheid die er op dit moment is in verband met COVID-19 en zonder grote wijzigingen op eerdere cao’s. Wel is nu al een thuiswerkregeling afgesproken, waaraan nog de laatste hand wordt gelegd. Er is daarnaast een salarisverhoging van 2% afgesproken. Ook is er een agenda bepaald voor nader uit te werken onderwerpen (voor de cao 2022): duurzame inzetbaarheid, scholing, digitalisering en modernisering van de cao.